Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Kapitel 4 - Mer om multiplikation och division

Skapad 2019-10-20 17:32 i Djupedalskolan Härryda
Matematikboken Alfa kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer ni får lära er att räkna med multiplikationsalgoritmer och att multiplicera stora tal i flera steg. Ni kommer också lära er att dividera stora tal med metoden "kort division". Det sista i kapitlet handlar om medelvärde.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

  • Du ska kunna räkna multiplikation med uppställning.
  • Du ska lära dig att räkna kort division.
  • Du ska kunna beräkna medelvärden.

Arbetssätt - undervisningen

VI kommer att arbeta med matematikboken Alfa.

Vi kommer ha klassgenomgångar och diskutera uppgifter tillsammans med klasskamraterna.

Du kommer få läxor som repeterar det vi gått igenom. 

Vi repeterar även kontinuerligt additions- och subtraktionsalgoritmerna. 

 

 

Begrepp som ingår i kursen:

Kort division, nämnare, multiplikation, produkt, faktor, täljare, kvot och medelvärde. 

 

Matriser

Ma
Alfa kap 4

på väg att utveckla
har förmåga
Problemlösning
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod och beräkningar
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemang och Kommunikation
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: