Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-10-21 09:00 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
Matematik avd. Grön 3-4 år

Innehåll

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att:

· leka och utforska matematik både utomhus och inomhus

· bli utmanade i sitt matematiska tänkande i vardagen

· kunna ramsräkna 0-10

· tillägna sig att ett antal föremål är lika många oavsett placering.

· Introducera siffrornas symboler

· kunna peka och räkna 1-10, vänster till höger

· ska få möjlighet förstå, förklara och jämföra begrepp som till exempel: tung, tyngre, lätt, lättare, lång, längre, längst, kort, kortare, kortast samt sortera föremål efter dessa begrepp.

· förstå och kunna förklara prepositioner som till exempel: över, under, framför, bakom, i, på, bredvid, mitt emot.

· känna igen och kunna benämna de olika geometriska figurerna; kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.

· känna igen och kunna göra mönster.

· känna till veckans dagar och årets månader.

· känna till vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

· prova på att programmera, både analogt och digitalt

 

 

Hur:

· Använda matematikens språk och korrekta matematiska begrepp i vardagen

· Utmana barnen matematiskt under hela dagen i olika sammanhang.

· Lyfta fram matematiken genom leken

· Duka upp och anpassa våra lärmiljöer för att utmana barnen i sitt matematiska tänkande

· Arbete i stor grupp, i mindre grupp och vid behov enskilt

· Arbete med matematiklådor innehållande olika matematiska ämnen/teman

· Matematikinspirerad lek både utomhus och inomhus

· Matematiksagor/ramsor

· Aktiviteter/uppgifter

· Sällskapsspel

· Samarbete, problemlösning två och två eller i mindre grupp

· Samtal – vi samtalar, beskriver och diskuterar vardagliga matematiska problem och händelser i samlingar.

· Användning av IKT i undervisningen – lärplatta, projektor – matematikappar – enskilt, par, grupp

· Programmering – både analogt och digitalt – reflektera kring datalogiskt tänkande

 

 

Vad

· Utmana barnen genom planerad undervisning

· Matematik genom lek, planerad och barninitierad

· Utmana matematiskt i olika situationer hela dagen med korrekta matematiska begrepp

· Många möjligheter till matematikinspirerad lek och utforskande i våra lärmiljöer

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: