Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunmål: Röda tråden - Regnbågen

Skapad 2019-10-21 10:12 i Konvaljens förskola Säter
Kommunens målområden ht-19 Röda Tråden
Förskola
Vi ska skapa sammanhang för barnen under deras tid på förskolan även bygga förtroende och trygghet inför övergångarna av olika slag.

Innehåll

 Hur skapar vi en röd tråd?

• ICDP används på alla förskolor och skapar ett gemensamt hos personalen som följer barnen genom deras tid på förskolan.

• Samarbete mellan Konvaljens avdelningar genom t.ex.gemensamma tider under dagen. Att det finns ett allas barn tänk så vem som kan hjälp barnen så länge barnet är okej med det.

• Överinskolning mellan avdelningar genom bl.a gemensamma träffar med t.ex Klockan/Bjällran

• Enhetligt bildstöd sammanvävds genom hela skolgången. 

• Gemensam system som Unikum där information, lärlingar och utvecklingssamtal är lika oavsett vilken avdelning barnet går på.

Kopplingar till läroplanen

  • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
    Lpfö 18
  • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
    Lpfö 18
  • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: