Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Utedagar

Skapad 2019-10-21 10:17 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola F – 1
Detta är en planering för våra utedagar på fritidshemmet.

Innehåll

 

PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ : Lilla fritidshemmet.

Så här arbetar vi med: Utedagar

Planeringen gäller för  perioden: HT 19 / VT 20

 

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Samuel, Micke och Anna

 

 

Nulägesbeskrivning/ kartläggning (var är vi?)

Enligt läroplanen så ska eleverna få uppleva utevistelser i olika årstider och i olika miljöer på fritidshemmet.

Eleverna har även visat stort intresse för att komma ut i olika miljöer samt vistas ute i olika årstider.

Även behovet finns för att komma ut och vistas i olika naturmiljöer och uppleva närområdets möjligheter till kultur samt friluftsliv.

Därför ansåg vi pedagoger att olika utedagar under olika årstider och på olika platser kan möta dessa behov samt intressen hos eleverna.

 

Under syfte Del 4

"Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande." (Skolverket, 2011)

 

"Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön." (Skolverket, 2011)

 

"Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva." (Skolverket, 2011)

 

Aktiviteter/metoder (Hur gör vi?)

 

 • 1/10
  • Nisses skog
   • Går ut till Nisses skog för att ta vara på naturen och visa eleverna skogens färger under hösten.
   • Kommer ha med oss ett par sågar som eleverna får använda för att såga i gamla grenar på marken för att anpassa till sina lekar eller byggen.
   • Eleverna kommer att få leka fritt i ett område i skogen där det finns möjligheter till kojbyggen samt andra lekar.
   • På vägen dit kommer vi även träna på att gå i trafiken och vilka regler som gäller när man går i trafiken.
 • 22/10
  • Äppel lekplatsen
   • Går iväg med eleverna till Äppel lekplatsen som ligger i närområdet.
   • Där kommer eleverna få möjlighet att leka och utforska området kring lekplatsen.
   • På vägen dit kommer vi att vandra där det kan förekomma trafik vilket gör att vi tränar på att gå i trafiken även här.
   • Eleverna kommer att få leka fritt och utforska sina möjligheter till lek kring denna lekplatsen.
   • Detta för att utforska närområdet under olika årstider och olika naturmiljöer.
 •  26/11
  • Helenas Lekplats
   • Går iväg med eleverna till Helenas lekplats som ligger i närområdet.
   • Där kommer eleverna få möjlighet att leka och utforska området kring lekplatsen.
   • På vägen dit kommer vi att vandra där det kan förekomma trafik vilket gör att vi tränar på att gå i trafiken även här.
   • Eleverna kommer att få leka fritt och utforska sina möjligheter till lek kring denna lekplatsen.
   • Detta för att utforska närområdet under olika årstider och olika naturmiljöer.
 • 04/02
  • Elsas Skog
   • Går iväg med eleverna till Elsas skog som ligger i närområdet.
   • Där kommer eleverna få möjlighet att utforska naturen samt lek i olika former.
   • På vägen dit kommer vi att vandra där det kan förekomma trafik vilket gör att vi tränar på att gå i trafiken även här.
   • I skogen kommer eleverna få möjlighet att utforska och leka fritt i skogen.
   • Denna aktivitet riktar sig kring målet med att vistas i olika naturmiljöer och vistas ute under olika årstider.
 • 14/4
  • Nisses skog
   • Går ut till Nisses skog för att ta vara på naturen och visa eleverna skogens färger under hösten.
   • Kommer ha med oss ett par sågar som eleverna får använda för att såga i gamla grenar på marken för att anpassa till sina lekar eller byggen.
   • Eleverna kommer att få leka fritt i ett område i skogen där det finns möjligheter till kojbyggen samt andra lekar.
   • På vägen dit kommer vi även träna på att gå i trafiken och vilka regler som gäller när man går i trafiken.
 • 28/4
  • Äppel lekplatsen
   • Går iväg med eleverna till Äppel lekplatsen som ligger i närområdet.
   • Där kommer eleverna få möjlighet att leka och utforska området kring lekplatsen.
   • På vägen dit kommer vi att vandra där det kan förekomma trafik vilket gör att vi tränar på att gå i trafiken även här.
   • Eleverna kommer att få leka fritt och utforska sina möjligheter till lek kring denna lekplatsen.
   • Detta för att utforska närområdet under olika årstider och olika naturmiljöer.
 • 5/5 
  • Helenas Lekplats
   • Går iväg med eleverna till Helenas lekplats som ligger i närområdet.
   • Där kommer eleverna få möjlighet att leka och utforska området kring lekplatsen.
   • På vägen dit kommer vi att vandra där det kan förekomma trafik vilket gör att vi tränar på att gå i trafiken även här.
   • Eleverna kommer att få leka fritt och utforska sina möjligheter till lek kring denna lekplatsen.
   • Detta för att utforska närområdet under olika årstider och olika naturmiljöer.
 • 19/5
  • Elsas Skog
   • Går iväg med eleverna till Elsas skog som ligger i närområdet.
   • Där kommer eleverna få möjlighet att utforska naturen samt lek i olika former.
   • På vägen dit kommer vi att vandra där det kan förekomma trafik vilket gör att vi tränar på att gå i trafiken även här.
   • I skogen kommer eleverna få möjlighet att utforska och leka fritt i skogen.
   • Denna aktivitet riktar sig kring målet med att vistas i olika naturmiljöer och vistas ute under olika årstider.
 • 26/5 
  • Helenas Lekplats
   • Går iväg med eleverna till Helenas lekplats som ligger i närområdet.
   • Där kommer eleverna få möjlighet att leka och utforska området kring lekplatsen.
   • På vägen dit kommer vi att vandra där det kan förekomma trafik vilket gör att vi tränar på att gå i trafiken även här.
   • Eleverna kommer att få leka fritt och utforska sina möjligheter till lek kring denna lekplatsen.
   • Detta för att utforska närområdet under olika årstider och olika naturmiljöer.

 

Konkretisering av målen:

 • Eleverna ska få vistas i olika naturmiljöer under olika årstider.
 • Eleverna ska få kunskap kring ur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Eleverna ska ha fått information samt besöka närområdet och vad det kan erbjuda.
 •  

 

 Målet är uppnått när:

 • Eleverna har vistats i olika naturmiljöer under olika årstider.
 • Eleverna har blivit informerade kring vilka regler som gäller samt beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Eleverna har fått utforska närområdet.

(Endast för pedagoger) Analys/utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: