Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunmål: Läsutveckling - Regnbågen

Skapad 2019-10-21 10:22 i Konvaljens förskola Säter
Kommunens målområden ht-19 - Läs och språkutveckling
Förskola
Vi ska på ett stimulerande sätt inspirera barnen till läslust och intresse för böcker och det skriva, synliga och verbala språket.

Innehåll

 

Hur inspirerar vi barnen att bli nyfikna för det skrivna, synliga och verbala språket?

• Skrivna språket inspirerar vi genom att använda oss av bl.a böcker. Vi läser, pratar och tittar i dem. Vi har alfabetet på väggen i ateljén och magnetbokstäver att leka med. Barnens namn vid t.ex. matplacering där vi får samtal om namn och bokstäver, likheter och olikheter. Barnen tränar på att skriva sitt namn, lär sig sin Namibias och lekskriver. 

 

• Synliga språket finns dagligen genom TAKK tecken.

 

• Verbala språket finns runt om hela dagen. Samtal om kommande verksamhet och det som sker just nu. Vid måltider kommer vi ha samtal om saker som hänt. I samling har vi rim och ramsor, sånger, pratar om bokstäver, samtalar och tränar munmotorik.

 

• Använder TRAS schema för att se vad som behöver arbetas mer med.

• Miljön byggs uppför att inspirera till samtal, mysig läshörna och vila med ljudböcker.

 

Vi använder bl.a Materialet språklust som inspiration till undervisning.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: