Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunmål: Trygghet och studiero -Regnbågen

Skapad 2019-10-21 10:40 i Konvaljens förskola Säter
Kommunens målområden ht-19 - Regnbågen
Förskola
Varje barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna sig trygga och känna gemenskap i en miljö som är bra för lek och lärande.

Innehåll

 

Hur gör vi för att barnen ska vara trygga och ha studiero?

 

• Vardagliga rutiner: Dagarna följer ett igenkännande mönster med t.ex toalettbesök, samling, påklädning och måltider varje dag. För de olika aktiviteterna används bildstöd över dagen så barnen vet vad som kommer att hända.

 

• Ramar och kramar/nära och lyhörda: ramar skapas med de vardagliga rutiner men även i pedagogerna förhållningssätt. Närhet till en famn eller ett knä när så behövs. Bekräftar känslor och jobbar med att lära barnen om sina känslor.

 

• Bestämda platser: barnens hyllor med kläder, vid måltider, i samling och på vilan skapar en trygghet i att barnet vet var deras saker är eller var de ska vara. När barngruppen är trygg kan dessa platser släppas på och fria valet komma in.

 

• Vilan/lugn miljö: att få varva ner en stund efter lunchen med tanke att skapa ro i kroppen, att miljön skapas så att lek kan främjas och skyddas så barnen får ro i den. Mysig belysning och rogivande musik i hallen som möter barnen och för att ge dem en bra start på dagen.

 

• Ljudnivån: miljöns skapas så ljudnivån kan hållas låg genom t.ex textilier och belysning.

 

• Barnen delas in i mindre grupper under delar av dagen så undervisning kan bedrivas med studiero.

• Vi bekräftar känslor och sätter ord på vad de känner så de lär sig hur olika känslor känns.

 

• Föräldrakontakt med dagliga samtal om barnet vid t.ex hämtningar och lämning, årliga samtal som utvecklingssamtal, lära känna samtal och extra samtal vid behov. Information om verksamheten genom föräldrabrev varje månad och lärloggar på Unikum. På hösten har vi föräldramöte och Under året föräldrar aktiviteter som t.ex höstfest.

 

• JAG tema för att stärka barnets individ och skapa trygghet. Se enskild planering.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: