Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det långa 1800-talet.

Skapad 2019-10-21 11:23 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Ett arbetsområdet om två viktiga revolutioner; den franska och den industriella revolutionen. Vi kommer att förarbeta denna tidsperiod genom att ta del av vad som händer i Europa från romarrikets fall fram till 1700- talet.
Grundskola 8 – 9 Historia
Allons enfants de la Patrie Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie L'étendard sanglant est levé! Franska revolutionen, den händelse som låg bakom dessa mycket kända textrader, var en händelse som skulle förändra både Europa och världen för all framtid. Därför kommer vi att lära oss om denna händelse, dess orsaker och konsekvenser, samt andra politiska utvecklingar i Europa under 1800-talet. Vi kommer också gå igenom 1800-talets imperialism. Du kommer även att få möjlighet att bredda och utveckla dina förmågor kring källkritik, historiebruk och utvecklingslinjer.

Innehåll

Syfte

Se kopplingar till läroplan

Central innehåll

Se kopplingar till läroplan

Arbetssätt

- Genomgångar

- Läsning av texter, framförallt Historia 7, s. 165-183 samt ett häfte

- Arbete med frågor

- Diskussioner, i par, grupp och helklass

- Studi, klipp och quiz 

Bedömning

- Läxförhör varje vecka, med ett urval av kryssfrågor och korta skrivfrågor från Studi och boken 

- Tvådelat prov (samma lektion). Först en del med kryssfrågor, sedan ett par skrivfrågor. Kryssfrågorna är ett urval av kryssfrågor från förhören. Provet görs v. 47. 

- Minst två skrivuppgifter som görs under en lektion. 

 

Detta ska du visa att du kan:

 

- Orsaker till och konsekvenser av franska revolutionen, Napoleontiden och Wienkongressen

- Exempel på andra 1800-talsrevolutioner och deras orsaker

- Varför de politiska ideologierna konservatism, liberalism, socialism, nationalism och feminism växte fram. Vad de fick för konsekvenser politiskt. 

- Kolonialism och imperialism. Vad det är, exempel, orsaker och konsekvenser 

- Exempel på aktörer i de olika historiska skeendena 

- Skillnaden mellan ett ståndssamhälle och ett klassamhälle 

- Begreppen identitet, kontinuitet och förändring samt de källkritiska kriterierna äkthet, närhet, beroende och tendens 

 

Tidsplan: 

V. 43-47

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: