Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känna med fötterna

Skapad 2019-10-21 13:35 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Upplevelse med fötterna på olika material

Innehåll

 

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 Förståelse för olika material, intresserade av att känna och uppleva. Finns behov av att arbeta med språket och därför språkbadar vi med barnen varje dag men även i undervisningen. Vi ser inte att ord är för svåra för våra barn utan om vi repeterar så kommer förståelsen för detta så småningom. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 Vi vill att barnen ska förstå att man kan uppleva saker med olika sinnen/känsel. 

 

Lärandeobjekt är att känna med fötterna, hur olika material känns att gå på.

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 I ateljén där barnen har möjlighet att få “kladda” ner fötterna och uppleva med hjälp av olika lådor som har olika material i sig. Något hårt, något mjukt, vatten mm. 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: