👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering i förskoleklass

Skapad 2019-10-21 14:10 i Junibackens skola Ludvika
Grundskola F Teknik Svenska Matematik
I förskoleklassen kommer eleverna att få lära sig enkla grunder i programmering. Vad är programmering? Vad runt omkring oss är programmerat?

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • vad programmering är och var och vilka olika föremål omkring oss är programmerade.
 • enkla begrepp och ord inom programmering.
 • både digital och analog programmering.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • genom praktiska och lekfulla aktiviteter/övningar.
 • få tillfälle att prova både digital och analog programmering.
 • genom att arbeta med digitala verktyg, så som ipads och datorer.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • genom att delta i samtal och diskussioner.
 • genom att visa din förmåga att lyssna på och följa instruktioner.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -