Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Befruktning och fortplantning

Skapad 2019-10-21 14:27 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Biologi
Du ska få lära dig mer om befruktning och fortplantning hos växter, djur och människor.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

Hur växter, djur och människor fortplantar sig 

Olika sätt för människor att få barn

Könsorganens olika delar

Vad som händer med kroppen när man är i puberteten

Vad som påverkar en människas fysiska och psykiska hälsa

 

Det här kommer vi att göra:

Vi kommer att läsa texter i boken "koll på NO" och arbeta med frågor på innehållet

Vi kommer att titta på filmer 

Vi kommer att träna på begrepp muntligt och skriftligt

Diskutera muntligt

 

Det här ska vi bedöma:

Hur du förklarar befruktning och fortplantning av växter

Hur du förklarar befruktning och fortplantning hos djur och människor

Din delaktighet i diskussioner och hur du använder be

Du ska förstå och kunna använda följande begrepp: 

befruktning, foster, frö, pollen, pistill, ståndare, förökning, hane, hona, inre befruktning, yttre befruktning, lek, kloning, könceller, livmoder, äggstock, slida, mens, penis, pung, testikel, spermie, yngel, sädesvätska, provrörsbefruktning, rom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Biologi - Befruktning och fortplantning

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper (E)
Mer än godtagbara (C)
Mer än godtagbara (A)
Samtala och diskutera om hälsa
 • Bi  E 6
Vid några tillfällen har du delat med dig av dina åsikter om olika frågor om hälsa, fortplantning och befruktning på lektionerna. Du har deltagit i samtal och diskussioner.
Vid flera tillfällen har du delat med dig av dina åsikter om olika frågor om hälsa, fortplantning och befruktning på lektionerna. Du har deltagit och lyssnat i samtal och diskussioner och visat att du är intresserad och vill lära dig mer om ämnet.
Vid många tillfällen och på ett tydligt sätt har du delat med dig av dina åsikter om olika frågor om hälsa, fortplantning och befruktning på lektionerna. Du har deltagit och lyssnat i samtal och diskussioner och visat att du är intresserad och vill lära dig mer om ämnet.
Fortplantning, befruktning och begrepp
Biologiprov - fortplantning och befruktning Förklara och använda begrepp.
 • Bi  E 6
På provet och på lektionerna har du visat att du på ett enkelt sätt förklarat, hur en blomma befruktas och hur människor och djur fortplantar sig. I dina förklaringar använder du de begrepp som vi har arbetat med på rätt sätt.
På provet och på lektionerna har du visat att du på ett utvecklat sätt förklarat, hur en blomma befruktas och hur människor och djur fortplantar sig. I dina förklaringar använder du de begrepp som vi har arbetat med på rätt sätt.
På provet och på lektionerna har du visat att du på ett välutvecklat sätt förklarat, hur en blomma befruktas och hur människor och djur fortplantar sig. I dina förklaringar använder du de begrepp som vi har arbetat med på rätt sätt.
Resonera om pubertet
 • Bi  E 6
På provet och på lektionerna har du visat att du på ett enkelt sätt kan resonera om vad som händer med kroppen under puberteten och hälsan kan påverkas.
På provet och på lektionerna har du visat att du på ett utvecklat sätt kan resonera om vad som händer med kroppen under puberteten och hälsan kan påverkas.
På provet och på lektionerna har du visat att du på ett välutvecklat sätt kan resonera om vad som händer med kroppen under puberteten och hälsan kan påverkas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: