👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Åk 5

Skapad 2019-10-21 15:24 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering med bedömningsmatris för bild år 5
Grundskola 5 Bild
Hur kan jag använda mig av bilder för att uttrycka saker och ting? Bilden ska hjälpa till att utveckla kreativiteten.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt att framställa bilder med olika tekniker och material.

Arbetssätt

För att utveckla de olika förmågorna i ämnet bild kommer vi att behandla olika delar av det centrala innehållet. Du kommer att få:

- lära dig olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder. (T.ex. linjer, skuggning, färg och hur dessa kan användas)

- skapa berättande och informativa bilder samt jämföra bilders budskap.

- uttrycka dig med bild, t ex. en åsikt eller en känsla.

- skapa former med formbara material.

- göra bilder och prova olika verktyg/tekniker och material.

- presentera och berätta om din bild.

-skapa och bearbeta bilder med digitala verktyg.

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • utföra  praktiska uppgifter och delta  i diskussioner om bilder.  
 • framställa bilder som förmedlar ett visst budskap.
 • använda olika tekniker för bildframställning.
 • skriva bildanalyser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild år 5

--->
--->
--->
Framställa bilder
Behöver stöd i sitt genomförande och under arbetets gång.
Har egna idéer om utformning men behöver ibland hjälp med genomförandet.
Har egna idéer om arbetet och genomför och slutför sin idé.
Välja och hantera metoder och tekniker
Behöver stöd med att utföra uppgifter och med att välja och hantera metoder och tekniker.
Behöver ibland stöd, väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning (t.ex vattenfärg, vanliga kritor,akvarellpennor).
Väljer och hanterar metoder och tekniker och arbetar på egen hand.
Visa tilltro till sin förmåga
Behöver stöd i hela processen, genomförande och slutförande.
Behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt. Tar ansvar för hela processen.
Kunna beskriva och analysera bilder
Deltar ibland i disskutioner om bilder. Beskriver hur bilder ser ut. Skriver kortfattat om hur bilder ser ut och kortfattat om egna tankar utifrån bilder.
Deltar ofta i disskutioner om bilder. Kopplar ofta sina tankar om bilder till sin egen vardag. Gör längre texter om hur bilder ser ut och ger några exempel på egna tankar utifrån bilder.
Deltar aktivt i disskutioner. Koppplar sina tankar om bilder till flera olika perspektiv. Gör detaljerade beskkrivningar av hur bilder ser ut och ger många exempel på egna tankar utifrån bilder.