Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äldres hälsa och livskvalitet, Kapitel 13 Psykisk ohälsa

Skapad 2019-10-21 15:55 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
Här ser vi över olika former av psykiska ohälsa, vilka symptom man får samt vilken behandling som kan behövas. Vi går igenom vilken kunskap, vilket bemötande och vilka förhållningssätt man behöver ha som personal inom vård och omsorg.

Innehåll

Studieenhet 11

Kapitel 13


"Psykisk ohälsa"

 

 Efter denna studieenhet ska du:
- Ha kunskap om vilka orsaker och vilka symptom som finns vid psykisk ohälsa hos äldre. 
- Ha kunskap om hur man diagnosticerar psykisk ohälsa och vilka läkemedel som kan vara passande.
- Förstå vilka omvårdnadsåtgärder som är viktiga och ger personer med psykisk ohälsa bättre livskvalitet.

 

Genomgång/Föreläsning/Uppgifter:


Distansstudier, PP

 

Kurslitteratur

Äldres hälsa och livskvalité, Margareta Skog och Margareta Grafström. 2013. Sanoma Utbildning

Kapitel 13

 

Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av uppgifter

 

Länkar

 

 

Uppgifter

  • Skrivuppgift Kapitel 13, Psykisk ohälsa

Matriser

Ger
Psykisk ohälsa

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng GERÄLD0

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng GERÄLD0 Ämne: Gerontologi och Geriatrik Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Kurser i ämnet Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Vård och Omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur det är att åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrande. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, ta ansvar för och fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre. Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrandet
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera & Värdera
Skapa
Förmåga att på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt samarbeta med vårdtagare och närstående.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Syfte
Kunskaper om demens, andra äldrepsykiatriska och geriatriska tillstånd samt om läkemedelsanvändning hos äldre.
Eleven redogör också översiktligt för några vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning hos äldre.
Eleven redogör också utförligt för några vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger några exempel på läkemedelsanvändning hos äldre.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för flera vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger flera exempel på läkemedelsanvändning hos äldre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: