Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen åk 8

Skapad 2019-10-21 16:30 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hur är det att leva som hindu, vad tror hinduer på och hur påverkar religionen den troendes liv?

Innehåll

Syfte & förmågor

Du ska ges möjligheten att utveckla dina kunskaper hinduismen som religion.

Med dessa nya  kunskaper ska du utveckla din förmåga att analysera olika tolkningar inom hinduismen samt hur religionen påverkar samhället och de troendes liv.  

Du ska också utveckla din förmåga att söka information och värdera trovärdighet och relevans i de källor du använder.

Centralt innehåll

 

 • Centrala tankegångar och källor i hinduismen. 
 • Olika sätt att leva som hindu i dagens samhälle. 
 • Huvuddragen i hinduismens historia.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. 
 • Hinduismens roll i några aktuella politiska händelser och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 
 • Hur hinduismen kan forma människors identiteter och livsstilar. 
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras betydelse för att skapa sin  identitet och gemenskaper i med andra i religiösa och sekulära sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Hindusimen åk 8

F
E
C
A
kunskaper om hinduismen
Du har grundläggande kunskaper om hinduismen. Du kan ge några exempel på gudar, levnadsregler och traditioner som du beskriver på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om hinduismen. Du kan ge några exempel på gudar, levnadsregler och traditioner som du beskriver på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om hinduismen. Du kan ge några exempel på gudar, levnadsregler och traditioner som du beskriver på ett välutvecklat sätt.
beskriva
centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom hinduismen
Du beskriver det viktigaste inom hinduismens tro med exempel på heliga texter, levnadsregler och traditioner.
Du beskriver det viktigaste inom hinduismens tro med exempel på heliga texter, levnadsregler och traditioner. Du kan förklara enkla samband mellan hur hinduer tror och hur det påverkar livet.
Du beskriver det viktigaste inom hinduismens tro med exempel på heliga texter, levnadsregler och traditioner. Du kan förklara utvecklade samband och mönster mellan hur hinduer tror och hur det påverkar livet.
beskriva samband
utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden
Du kan beskriva sambandet mellan hinduismens kastsystem och det indiska samhället och dess medborgares rättigheter på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva sambandet mellan hinduismens kastsystem och det indiska samhället och dess medborgares rättigheter på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva sambandet mellan hinduismens kastsystem och det indiska samhället och dess medborgares rättigheter på ett välutvecklat sätt.
resonemangen är
I dina resonemang använder du minst ett ganska bra argument.
I dina resonemang använder du minst två bra argument.
I dina resonemang använder du minst två mycket bra argument.
föra resonemang
om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.
Du kan enkelt resonera om hur synen på återfödelsen skildras på minst två sätt/situationer. Du använder minst ett enkelt exempel.
Du kan enkelt resonera om hur synen på återfödelsen skildras på minst två olika sätt/situationer. Du använder minst två utvecklade exempel.
Du kan enkelt resonera om hur synen på återfödelsen skildras på minst två olika sätt/situationer. Du använder minst två välutvecklade exempel.
resonera
om hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring hur hinduer kan formas av sin tro. Du ger minst ett enkelt exempel som för resonemanget framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring hur hinduer kan formas av sin tro. Du ger minst två utvecklade exempel som för resonemanget framåt på ett bra sätt.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring hur hinduer kan formas av sin tro. Du ger minst två välutvecklade exempel som för resonemanget framåt på ett mycket bra sätt.
resonera och argumentera
kring moraliska frågeställningar och värderingar.
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring moraliska frågor såsom kastsystemet. Du använder minst ett enkelt argument.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring moraliska frågor såsom kastsystemet. Du använder minst två utvecklade argument.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring moraliska frågor såsom kastsystemet. Du använder minst två välutvecklade argument.
begrepp
använda begrepp och modeller.
Du använder ibland några av de begrepp och modeller vi tränat på. Användningen fungerar ganska bra.
Du använder ofta flera av de begrepp och modeller vi tränat på. Användningen fungerar bra.
Du använder konsekvent de begrepp och modeller vi tränat på. Användningen fungerar mycket bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: