Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Celler och mikroskop - Clio, år7

Skapad 2019-10-21 16:37 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Biologi
Celler är grundstenarna för allt liv. Alla levande organismer består av celler – vissa av bara en cell, andra av flera. Alla celler har olika storlek, vissa är mycket små, medan andra är större. Äggulan i ett ägg är till exempel en cell. Du kommer att få titta närmare på skillnaden mellan växtceller och djurceller. Du kommer också att få lära dig att hantera ett mikroskop samt att titta på olika preparat.

Innehåll

Tid: v.40-v.41

Du ska kunna: 

Att celler är den minsta beståndsdelen hos organismer och något om hur de är uppbyggda.

Beskriva likheter och skillnader mellan växtceller och djurceller. 

Hantera ett mikroskop på ett bra sätt och göra egna preparat att titta på.

Bedömning: 

Ett Venn-diagram som visar likheter och skillnader mellan växt- och djurceller.

Din förmåga att hantera ett mikroskop och göra preparat.

Din förmåga att utvärdera ett experiment och föreslå alternativa frågeställningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: