Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt "Huset"

Skapad 2019-10-21 17:12 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Arbeta utifrån skrivprojektet huset.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under höstterminen kommer du att skriva en bok i flera kapitel. Denna bok kommer att mynna ut i en roman kallad "Huset". Den ska handla om människor som bor i ett hus. Du bestämmer hur huset ser ut och vilka människor som bor där. För att nå en röd tråd i romanen, så kommer du få hjälp av en mall i skrivprocessen.

Innehåll

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Syftet med detta projekt är att du ska få träna din förmåga att formulera dig och att kommunicera i tal och skrift. Du tränar också din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, använda dig av skrivregler och styckeindelning. På slutet ska du rita en framsida till boken.

 

I slutet av arbetsområdet ska du kunna:

 • Skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
 • Ge respons och ta respons av en klasskompis och sedan arbeta vidare med texten.
 • Skriva berättande texter, med enkla person- och miljöbeskrivningar.
 • Hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så det blir en röd tråd i din berättelse.
 • Använda dig av skrivregler, styckeindelning, variera ditt språk och skiljetecken.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Lyssna på genomgångar.
 • Skriva texter utifrån materialet: ”Huset”.
 • Ge respons och ta emot respons på texter.
 • Rita bilder som passar till boken.
 • Använda datorns verktyg till hjälp.

Vad som kommer att bedömas:

 Du kommer att bedömas utifrån de texter du lämnar in, samt hur väl du ger och tar emot respons.

Arbetsmomenten är till för att du ska få chans att visa

 • Hur väl du kan använda gestaltande beskrivningar och att din berättelse har en handling.

 • Hur väl du kan skapa en text där bild och ord samspelar.

 • Hur väl du kan använda korrekt meningsbyggnad, skiljetecken samt att kunna stava vanligt förekommande ord rätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
"Huset" en roman

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Innehåll
Din berättande text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling
Din berättande text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Din berättande text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling
Struktur och språk
Du kan skriva din berättelse med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation.
Du kan skriva din berättelse med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt med förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva din berättelse med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt med god språklig variation.
Skrivregler och stavning
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet
Bearbetning
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt
Text och bild
Genom att kombinera text och bilder så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga förstärka och levandegöra dina texters budskap
Genom att kombinera text och bilder så att de samspelar på ett i ändamålsenligt sätt kan du förtydliga förstärka och levandegöra dina texters budskap
Genom att kombinera text och bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga förstärka och levandegöra dina texters budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: