Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baskemi åk7

Skapad 2019-10-21 17:28 i Förslövs skola F-9 Båstad
Baskemi samt surt och basiskt.
Grundskola 7 – 0 Kemi Fysik
All materia omkring oss består av atomer, vi kommer börja gruppera olika ämnen för att hitta likheter och olikheter. Tanken är att olika ämnen och material är olika väl lämpade för olika saker och att vi kan manipulera dessa ämnen för att få de egenskaper vi önskar. En särskilt viktig egenskap som vi kommer titta extra på är pH-värdet, vad det innebär och hur syra respektive basiska ämnen beter sig. Vi tittar också på hur vi kan blanda och separera olika ämnen.

Innehåll

Begreppslista:

 

Atom

Molekyl

Ädelgas

Oxider

Metaller (tre egenskaper)

Tungmetall

Legering

Uppslamning

Emulsioner

Lösningar

Utspädd, koncentrerad, mättad

Sedimentering

Centrifugering

Filtrering

Indunstning

Destillation

Extraktion

Kromatografi

Dialys

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: