Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

About yourself!

Skapad 2019-10-21 20:40 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola F – 3 Engelska
Hur beskriver du dig själv? Vad är typiskt för just dig?

Innehåll

Begrepp: me, girl, boy, dog, cat, yes, no, good bye, hello, family, sister, brother, mother, father, grandmother, grandfather, roof, window, door, kitchen, house, chair, room, table, bed, floor, lamp.

Lärande:

Du kommer träna din förmåga att muntligt säga de olika orden/begreppen genom att sjunga, härma, leka, spela och utföra gemensamma/egna uppgifter.
Du kommer träna din förmåga i ord/begrepp genom att arbeta i par/enskilt. Vi kommer gemensamt fram till vilka ord/begrepp som vi behöver träna. I paret/enskilt kommer ni gemensamt att träna dessa begrepp så att de befästs genom t ex Quizlet, dina/mina ord.
Du kommer träna din förmåga att befästa begrepp på egenhand genom att t ex använda din iPad där du har tillgång till "Happy" och Quizlet. 
Du kommer träna din förmåga att läsa på engelska genom att läsa en enkla texter i "Happy" och enkla skönlitterära texter. Du kommer visa din läsförståelse i engelska via de texter du läser genom att återberätta muntligt och skriftligt.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga i hur du muntligt/diskuterar samtalar med dina nya ord/begrepp i ett sammanhang.

Du ska kunna sägaförstå, använda och stava:

* hälsningsfraser/avslutningsfraser
* presentera dig (t ex namn, ålder, hobby, bor)
* ord som hör till familjen (t ex boy, girl)
* olika möbler

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
About you self!

Rubrik 1

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med god säkerhet använda din kunskap att:
Aspekt 1
hälsningsfraser/avslutningsfraser
Aspekt 2
* presentera dig (t ex namn, ålder, hobby, bor)
Aspekt 3
* ord som hör till familjen (t ex boy, girl)
Aspekt 4
* olika möbler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: