Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering år 8 period 2 Algebra

Skapad 2019-10-22 07:49 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 Matematik
Planering för arbetet med Algebra vecka 43-50 du ser nedan en grovplanering av vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Du kan även klicka dig vidare till lektionsplaneringen

Innehåll

 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 • Vad är variabler? Hur använder vi dem?

 • Mönster och formler

 • Vad är uttryck? Hur kan vi förenkla dem?

 • Vad är ekvationer?

 • Vi lär oss metoder för att lösa ekvationer.

 • Hur kan vi formulera frågeställningar?

 • Hur kan vi använda ekvationer för att lösa problem?Begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

Algebra

Mönster

Aritmetisk talföljd

Geometrisk talföljd

Formel

Numeriskt uttryck

Algebraiskt uttryck

Variabel

Förenkla

Likhet

Ekvation

Obekant

Prövning

 

Filmer

 

genomgångar till de enskilda delarna i arbetsområdet hittar du i lektionsplaneringen under varje genomgång.


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer
 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer
 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

 

Klicka här för att komma till lektionsplanering:

https://docs.google.com/document/d/1qugMUt3abv_3maN42rWp_Eqr-cEAmrN-BByt6GBmFmk/edit?usp=sharing

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: