Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2019-10-22 07:59 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kol, vad är det? Vad gör kol till en så stor och viktig del av våra liv och vår planet? Grillbriketter, diamanter, bensin, olja, alkohol, näringsämne, förgiftning, dofter, plast... Hur hänger alla dessa ihop?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Efter avslutat område ska du

- kunna att kolatomen har fyra bindningar.

- veta i vilka former rent kol förkommer i naturen.

- kunna molekyl. och strukturformel för fler olika kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar.

- veta och förklara vad aktivt kol används till.

- kunna vilka de fossila bränslena är och jämföra dem ur miljösynpunkt.

- kunna redogöra för hur stenkol, brunkol, koks och torv har bildats.

- kunna redogöra för vilka kemisk-tekniska produkter som framställs i ett raffinaderi.

- veta vad naturgas är och vad den används till.

- veta vad enkel-, dubbel-, och trippelbindning är och ge eten, etan och etyn som exempel.

- känna till att eten används vid framställning av polyetenplast.

- kunna förklara hur alkoholer, karboxylsyror och estrar bildas samt deras egenskaper och användningsområden.

Undervisning - arbetssätt

Lärarledda genomgångar.

Övningsuppgifter, enskilt och i par.

Kahooter.

Laborationer.

Bedömning

Använd matrisen för att göra självskattningar samt se vad du behöver utveckla för att komma ännu ett snäpp upp.

Dina kunskaper kommer att bedömas vid dessa tillfällen,

- kunskapskoll om kolets former, bindningar och kolkedjor.

- kunskapskoll om olja och naturgas.

- kunskapskoll om enkel-, dubbel-, och trippelbinding samt alkoholer, estrar och syror.

- skriftlig rapport efter laboration med aktivt kol.

- skriftlig rapport efter laboration med livsmedel.

Matriser

Ke
Organisk kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper
Jag vet vilka former av rent kol som finns i naturen. Jag kan ge något exempel på vad de används till.
Jag vet vilka former av rent kol som finns i naturen och jag kan beskriva hur dem är uppbyggda på atomnivå. Jag kan ge flera exempel på vad de används till.
Jag vet vilka former av rent kol som finns i naturen och jag kan beskriva hur dem är uppbyggda på atomnivå. Jag kan ge flera exempel på vad de används till. Jag känner till några av de syntetiska framställda material gjorda av kol.
Jag vet vilka former av rent kol som finns i naturen och jag kan beskriva hur dem är uppbyggda på atomnivå. Jag kan ge flera exempel på vad de används till. Jag känner till några av de syntetiska framställda material gjorda av kol. Jag vet hur de är uppbyggda på atomnivå och jag kan ge exempel på vad de används till.
Jag kan rita molekyl- och strukturformel för några kolväten.
Jag kan rita molekyl- och strukturformel för några kolväten och alkoholer.
Jag kan rita molekyl- och strukturformel för några kolväten, alkoholer och syror.
Jag kan rita molekyl- och strukturformel för några kolväten, alkoholer och syror. Jag kan förklara vad som är lika och vad som skiljer dem åt.
Jag vet vilka tre fossila bränslen som är vanligast.
Jag vet vilka tre fossila bränslen som är vanligast och jag vet hur de gemensamt påverkar miljön.
Jag vet vilka tre fossila bränslen som är vanligast och jag kan redogöra för hur de på olika sätt påverkar miljön.
Jag vet vilka tre fossila bränslen som är vanligast, jag kan redogöra för hur de på olika sätt påverkar miljön och jag kan ge förslag på förbättringar.
Jag kan ge exempel på några produkter som framställs ur råolja.
Jag kan förklara hur ett raffinaderi fungerar och jag kan ge exempel på några produkter som framställs av råolja.
Jag kan förklara hur ett raffinaderi fungerar och jag kan ge exempel på några produkter som framställs av råolja. Jag kan förklara hur oljan kan påverka vår miljö.
Jag kan förklara hur ett raffinaderi fungerar och jag kan ge exempel på några produkter som framställs av råolja. Dessutom vet jag hur man kan göra för att få ut största mängd produkter från råoljan. Jag kan förklara hur oljan kan påverka vår miljö.
Laboration
Jag kan genomföra laborationer med lite stöd utifrån den planering/instruktion jag får.
Jag kan genomföra laborationer utifrån den planering/instruktion jag får.
Jag laborerar på ett säkert sätt och jag använder materialet på ett säkert sätt.
Jag laborerar på ett säkert sätt och jag använder materialet på ett rätt och säkert sätt.
Dokumentation av laboration
Jag dokumenterar laborationen i en rapport. Jag använder de givna rubrikerna; frågeställning, hypotes, utförande, resultat och slutsats.
Jag dokumenterar laborationen i en utvecklad rapport. Jag använder de givna rubrikerna; frågeställning, hypotes, utförande, resultat och slutsats. Jag jämför mitt resultat med andras och drar slutsatser utifrån dessa.
Jag dokumenterar laborationen i en utvecklad rapport. Jag använder de givna rubrikerna; frågeställning, hypotes, utförande, resultat och slutsats. Jag jämför mitt resultat med andras och drar slutsatser utifrån dessa. Jag använder bilder för att stärka min skriftliga beskrivning.
Jag dokumenterar laborationen i en välutvecklad rapport. Jag använder de givna rubrikerna; frågeställning, hypotes, utförande, resultat och slutsats. Jag för ett resonemang kring rimligheten i mitt resultat. Jag jämför mitt resultat med andras och drar slutsatser utifrån dessa. Jag ger förslag på hur laborationen skulle kunna förbättras. Jag använder bilder för att stärka min skriftliga beskrivning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: