Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagens kemi

Skapad 2019-10-22 08:14 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola F – 9 Kemi
Kemi som får oss att må bra. Hur ska man äta för att må bra? Hur fungerar läkemedel? Vi kommer även att titta närmare på vad tvättmedel, hygienprodukter och smink består av.

Innehåll

 

Kursens innehåll:

Eleverna skall lära sig:
- hur man känner igen  kolhydrater och varför djur och människor behöver dem
- hur man känner igen fett, olika typer av fett
- hur proteiner är uppbyggda 
- analysera kritisk sina matvanor och förklara hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost och vanliga kemikalier
- hur tvål, tvättmedel och smink fungerar och vad de innehåller
- hur läkemedel och gifter fungerar

kommer att genomföras v.4-10

 

 

Bedömning:

-Inlämning av lab.rapport

-mycket praktiska moment där vi bedömer under tiden.

-bedömningsuppgift där eleven får tillgång till ett faktablad för att kunna svara

-diskussionsuppgifter under lektionstid där vi lyssnar hur eleven samtalar ,diskuterar, ställer frågor och för fram åsikter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
matris kemi

insats
E
C
A
Samtala & diskutera
Frågor,åsikter & argument
Söka information
Använda information och anpassa framställning
undersökningar frågeställningar &planeringar
Använda utrustning
Resultat, modeller & teorier
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
Kemiska sammanhang, begrepp ,modeller & teorier
Kemiska processer, begrepp& modeller & teorier
Kemiska processer& samband i naturen
Kemi i vardag och samhälle
Påverkan på miljön och hållbar utveckling
Upptakter och deras betydelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: