👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och matematik

Skapad 2019-10-22 08:23 i Regnbågen Hedemora
Förskola
Planeringens syfte är att låta barnen utvecklas och utmanas i deras språkliga och matematiska utveckling.

Innehåll

Syfte

 

Vi vill öka barnens intresse för kommunikation och utveckla deras språkutveckling och öka deras intresse för skriftspråket och matematik. 

 

Mål

 

-  Är att få alla barn att bli delaktiga i samtal. 

- Utveckla deras munmotorik. 

- Öka intresset för berättande/lyssnande i olika former av böcker. 

- Att barnen ska känna igen sitt namn

- Att utmana barnen i deras matematiska tänkande. 

 

Metod

 

- Vi läser böcker, dramatiserar och använder sagopåsar, flanobilder, polyglutt.

 

- Vi leker med språket med hjälp av sånger och ramsor.

 

- Vi gör munmotoriska övningar för att hjälpa uttalet. 

 

- Vi gör lekar där barnen tränar på att känna igen sitt namn.

 

- Vi skapar och konstruerar med hjälp av olika material/tekniker. 

 

- Vi gör uppgifter där barnen utmanas i deras matematiska tänkande. 

 

Utvärderingshjälp

 

Pedagogisk dokumentation, observationer, fotografier.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18