Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga som inspiration till slöjdarbete

Skapad 2019-10-22 08:57 i Fjällbacka Skola Tanum
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 3 Slöjd
I detta tema utgår vi från en saga: "Pissepottan" Med inspiration från sagan ska du utforma ett föremål ur färskt trä. Vi utgår från former från trädet och ser vad fantasin kan åstadkomma.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig att formge och framställa ett föremål utifrån sagans värld. Du får inspiration av sagan som dramatiserats. Under arbetets gång ska du träna på att lösa de problem som uppstår och föra arbetet framåt. Du kommer att få arbeta med redskap som används för att arbeta i färskt trä. Du ska träna på att berätta om din arbetsinsats och hur den påverkar kvaliteten.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska börja med att visa hur din figur ser ut. Hur tänkte du göra den? Under arbetets gång pratar vi om hur man gör för att få till form och se till att bevara så mycket som möjligt från trädet till slöjdföremålet.  

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas hur du formger, väljer handlingsalternativ, använder redskap, värderar din arbetsinsats och hur du arbetar med slöjdföremålets kvalitet.

Hur du får visa vad du kan:

Under arbetets gång får du visa hur du formger, väljer handlingsalternativ, använder redskap, värderar din arbetsinsats och hur du arbetar med slöjdföremålets kvalitet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Elevens förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer.
Eleven kan slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Elevens förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och resonera om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: