Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv

Skapad 2019-10-22 09:48 i Drottningdal fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9 NO (år 1-3)
Friluftsliv på Drottningdals fritidshem. För att skapa ett intresse hos eleverna kring utevistelse så går vi till skogen en dag i veckan.

Innehåll

Friluftsliv

 

Tidsperiod

 Höstterminen 2020

 

Målet är att lära eleverna att vistas i naturen.

-Att lära sig om vissa växter och djur i vår närmiljö.

-Att få kunskap kring eld, göra upp eld, vad som är lämpligt att elda med, elda på ett varsamt sätt.

-Att använda olika verktyg som eldstål, såg, yxa och kniv.

-Bygga, konstruera kojor, vindskydd med hjälp av naturmaterial.

 

 • Vi vill lära eleverna att vara rädda om naturen samt tycka om att vistas utomhus i skog och mark.
 • I skogen bildas nya kompisrelationer mellan eleverna genom att de leker spontant med alla. 
 • Genom att vi tar vara på elevernas idéer och tankar kring det som de upplever och ser i naturen bidrar de till innehållet i utevistelsen.

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 

 • Varje tisdag under hösten har vi utedag.
 • De första tisdagarna får de inte välja om de vill gå dit eller inte. Vi vill visa vad vi kan göra i skogen.
 • Sedan kan eleverna välja mellan att gå till skogen eller att vistas på skolgården.
 • Vi inspirerar eleverna att följa med till skogen genom att erbjuda olika aktiviteter i skogen. 

 

Hur ser vi att vi uppnår målet?

 

 • Genom att se hur många som följer med till skogen kan vi bedöma om intresset ökat för friluftsliv.
 • Vi ska genom en tipsrunda få en uppfattning om elevernas kunskaper om friluftsliv.
 • Genom att ha intervjuer/samtal med eleverna.
 • Tipsrunda samt samtal med eleverna har vi i början på vårterminen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: