Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Samplanering Förberedelse Smedby/Luna

Skapad 2019-10-22 10:06 i Luna förskola Österåker
Förskola
Undervisning Normer och värden

Innehåll

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: Normer och värden
Datum: 22/ 9
Deltagande pedagoger: Stina, Linda, Arbrore
 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut: Utvärdering tillsammans med barnen

 

Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad: Värdegrunden, lära sig att bli goda samhällsmedborgare.
 
Hur: Vi ställer frågor till barnen i mindre grupper kring undervisningsinnehållet inom normer och värden.
 
Vem: Stina, Linda, Arbrore
 
När: Torsdag 24/10 och fredag 25/10
 
Var: Lokal kometen 
 
Varför: För att ta reda på vad barnen har lärt sig under denna period.
 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
 Film, foto, ljudupptagning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: