Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter åk 6

Skapad 2019-10-22 11:06 i Länna skola Norrtälje
Grundskola F Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få möjligt att träna dig att söka fakta, hitta likheter och skillnader mellan olika företeelser/saker. Du kommer också träna dig din muntliga förmåga genom samtal och att göra en muntlig presentation. En del av planeringen är även ett samarbete mellan svenska och SO.

Innehåll

Tidsperiod: 

Vecka 40-49

 

Arbetsformer:

Du kommer att få läsa och arbeta med olika sorters faktatexter där du ska träna på att hitta likheter och skillnader mellan olika företeelser/saker. Du kommer att få skriva en jämförande faktatext där du jämför två stycken religioner samt en valfri faktatext om t.ex. en person du ser upp till, ett lag som du hejar på eller ett djur du tycker mycket om.

Du kommer att få göra en muntlig presentation utifrån din faktatext som förberedelse inför de muntliga nationella proven samt delta i ett samtal kring en uppläst text. 

 

I det gemensamma arbetet SV/SO kommer du att skriva en faktatext om ett valfritt land och du kommer sedan presentera ditt land för klassen. 

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske under arbetets gång samt i slutet av arbetsområdet genom att du:

-skriver en jämförande faktatext

-skriver en valfri faktatext

- skriver en faktatext om ett land

-läsförståelse av faktatexter

- muntliga presentationer

-deltagande i samtal

 

Lektionsplanering:

Lektionsplanering kommer att finnas via din lärlogg. Uppgifter läggs till fortlöpande under arbetets gång. 

 

 

 

Uppgifter

 • Faktatext

 • Faktatext sv/so

 • Muntlig presentation

 • Jämförande faktatext

 • Jämförande faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: