👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2019-10-22 12:36 i Hogstorps skola Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap
Vad är det som gör att vi vet att något är rätt och att något är fel och hur vet man att en handling är bra och en annan mindre bra? Vad betyder begrepp som rättvisa, etik och moral? Hänger allt samman eller hur funkar det egentligen? Allt detta och lite till kommer du att få lära er i vårt temaarbete som handlar om etik och moral.

Innehåll

Konkreta mål

·      Du ska lära dig vad begreppen rätt, orätt och rättvisa innebär och resonera kring dem. 

·     Du ska lära dig hur man skriver en argumenterande text med utgångspunkt från ett etiskt dilemma.

 

Arbetssätt och arbetsformer

·     Under lektionerna kommer vi att lära oss etiska begrepp såsom rätt, orätt och rättvisa och vad de betyder. Detta gör vi med hjälp av genomgångar och genom att titta på en serie, ”så här tänker jag”

·     Vi kommer att samtala, diskutera och ta ställning enskilt, i grupp och tillsammans i helklass.

·     Vi kommer tillsammans argumentera och ta ställning till etiska dilemman

·     Hur skriver man en argumenterande text? Det kommer vi att lära oss genom att granska elevtexter och få syn på hur man skriver en argumenterande text och vad är det som gör den bra och mindre bra.

·     Du ska själv få skriva en argumenterande text där du ska utgå från ett etiskt dilemma. Du kommer att få återkoppling på din text och tid för att arbeta med den igen

 

Bedömningssituationer

·     Genom att delta aktivt i gruppdiskussioner och helklassdiskussioner kommer du få tillfälle att visa din förmåga att resonera samt visa din kunskap kring de etiska begreppen. 

·     Genom att skriva en text med utgångspunkt från ett etiskt dilemma kommer du visa din förmåga att skriva en argumenterande text där du tar ställning utifrån det givna etiska dilemmat. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv
Etik och moral

Nivå 1
Nivå 2 - E nivå
Nivå 3
Etik
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
Mot godtagbara kunskaper
Du kan använda dig av etiska begrepp som etik, moral, rättvisa, rätt och orätt och du visar att du förstår vad de betyder. Du kan argumentera kring ett etiskt dilemma och använder dig av begreppen.
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Mot godtagbara kunskaper
Du kan skriva en argumenterande text som handlar om etik och moral.
Mer än godtagbara kunskaper