Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och klimat

Skapad 2019-10-22 13:06 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Undersökande arbete om väder och klimat.
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
I detta temaområde kommer vi att få lära oss om klimat, olika väderfenomen och växthuseffekt. Dessutom ska vi ta reda på hur dag, natt, månader, år, årstider och klimatzoner kan förklaras. Vi kommer att kombinera teori med sinnliga upplevelser genom undersökningar och laborationer. Genom att kombinera kemi och fysik får eleverna en möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och intresse för dessa ämnen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska lära dig om olika väderfenomen, hur de uppstår och hur de presenteras. Du ska också veta skillnaden mellan väder och klimat, samt vad växthuseffekten innebär. Du ska också kunna förklara hur jorden rör sig runt solen och hur det gör att vi får natt, dag, årstider och olika klimatzoner.

I arbetet utvecklar du dina förmågor genom att:

 • känna till olika väderfenomen och hur dessa uppstår
 • känna till våra fyra årstider och veta hur och varför de förändras
 • lära dig begrepp som hör till väder, klimat, växthuseffekt och jordens rörelse runt solen
 • utveckla en förståelse för hur väder och klimat kan påverka människa och miljö
 • kunna berätta om vad dag, natt, månader, år, årstider och klimatzoner beror på
 • kunna jämföra klimat på olika platser och dra någon enkel slutsats om likheter/skillnader
 • kunna göra observationer, som t. ex. att läsa av en termometer eller avgöra hög respektive lågtryck.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda väder och klimatbegrepp på ett riktigt sätt samt förstå vädersymboler
 • samtala och diskutera om väder, klimat, växthuseffekt och jordens rörelse runt solen och vad det innebär
 • kunna förklara varför vi har år, månader, natt, dag och årstider
 • jämföra klimat/väder på olika platseR
 • genomföra och dokumentera en undersökning 

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans kommer vi att:

 • se filmer om väder och klimat
 • ha lärarledda genomgångar
 • arbeta i par, grupp och helklass för att diskutera olika samband och orsaker. Det kan t.ex. handla om att diskutera orsaker till jordens klimatförändringar
 • arbeta enskilt eller tillsammans med en eller två kamrater genom att läsa och skriva faktatexter
 • rita olika vädersymboler samt skapa en väderkarta
 • laborera och konstruera olika mätinstrument som t. ex. barometer och termometer.
 • studera vädret och dokumentera våra observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: