Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2019-10-22 14:08 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
Syror och baser
Grundskola 7 Kemi
Lär dig om syror och baser samt hur mänskliga aktiviteter är kopplade till försurning som miljöproblem. Vilka syror och baser använder vi dagligen?

Innehåll

Syror och baser åk 7 

Luft & vatten och Syror & baser


Syfte/Varför?

Centralt innehåll i årskurs 7-9, från Skolverkets kursplan

 •                    Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 •                   Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark ochväxter. Syror  och baser samt pH-värde.
 •                    Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 •                    Några kemiska processer i luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 •                    Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 •                    Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.  

Förtydligande av vad jag vill att du ska kunna och förstå:

1.                   Att du ska känna till syror och baser samt hur mänskliga aktiviteter är kopplade till försurning som miljöproblem.

2.                   Att du ska bekanta dig med vanliga kemikalier och känna till hur man hanterar dem säkert och deras egenskaper.

3.                   Genomföra laborationer, titta på resultat, jämföra resultat, dra slutsatser, skriva rapporter och koppla laboration till teorin/modeller.

4.                   Att du ska kunna använda dina kunskaper i kemi och diskutera för och nackdelar med t.ex. förslag till en hållbar utveckling.

 

Begrepp som du ska känna till:

 • Indikator
 • BTB
 • pH värde
 • Syra
 • Bas
 • Stark resp. svag syra
 • SIV-regeln
 • Neutral lösning
 • Saltsyra
 • Svavelsyra
 • Salpetersyra
 • Frätande
 • Starka/svaga baser
 • Natriumhydroxid
 • Kaliumhydroxid
 • Svaveldioxid
 • Kvävedioxid
 • koldioxid
 • Joner
 • Vätejoner (H+)
 • Hydroxidjoner (OH-)
 • Neutralisation
 • Försurning
 • surt regn/nederbörd
 • urlakning

 

När?

Vecka 46-7. 

Hur?

Genom föreläsningar, laborationer, film och diskussioner.

Redovisning och bedömning

Du kommer att bedömas utifrån ditt resultat på skriftligt prov, laborationsprov

 

Förmåg

 


 
 

 

 


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: