👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Crime and Fear åk 9 2019

Skapad 2019-10-22 15:14 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Vi utgår i olika texter som berör temat "crime and fear". Med texterna som bas kommer vi in på skrivövningar och debatt.
Grundskola 9 Engelska
For the next few weeks we'll look into the world of fear and crime.

Get ready to discuss and analyze fictional as well as real crimes, and of course the fears that follow. In the end we´ll have to ask ourselves why we choose to voluntarily expose ourselves to horrific movies about murderers and monsters? And why do we entertain ourselves by reading crime novels and watching crime series? What fears do we carry around in our every day lives? Hopefully we´ll get closer to the answers – and get some good thrills while doing it.

Innehåll

Subject Purposes

You will improve your written and oral skills by practicing a lot and thereby get some proper preparation before the National Tests, among other things.


Content and method

Content and method:
You will read – and listen to – different texts, dialogues, lyrics and songs.

You will prepare yourself for a debate on a subject that concerns crime and fear in one or the other way. 

You will work with a special vocabulary concerning crime and punishment.

Texts to read and work with:Welcome To Our Bank (hand-out)

Vocabulary to Crime and Fear (hand-out)

Grammar-stencils for test/preparation

Assessments:

 

Writing assignments:

A News article based on the text Welcome to Our Bank 

A "Wanted"-announcement of a convict on the run

 

 

Oral assignment:

We will on a couple of occasions debate issues concerning crime. 

You choose your arguments carefully and thoroughly. Remember to use all the sources available to get "fuel" to your debate.

 

Reflektion

Hur tror du att det påverkar ett samhälle att man kan dömas till dödsstraff? 
Hur tror du att samhället påverkar det faktum att man i olika hög grad använder sig av dödsstraff?
Har du fått en fördjuad bild av hur samhällsstrukturerna i USA ser ut?
Har du lärt dig ord och uttryck utifrån ämnesområdet?

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
    En

Matriser

En
Engelska: skriva sammanhängande text

Skriva sammanhängande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Meningsbyggnad
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar men ibland blir de inte korrekta.
Du har en avancerad meningsbyggnad och använder huvudsatser, bisatser och kommatering utan svårighet.
Innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns en början och ett avslut.
Texten har en klar struktur med en början och ett slut. Du har en röd tråd genom din text.
Begriplighet
Din text är svår att förstå.
Din text går att förstå, men du använder en del svenska uttryck.
Din text går lätt att förstå för en svenskspråkig person, men en engelskspråkig person skulle ha svårt att förstå vissa delar.
Din text går utmärkt att förstå, även av en engelskspråkig person.

En
Fg Muntlig förmåga och uttal - Crime and Fear

Muntlig förmåga och uttal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du talar hackigt och gör många avbrott. Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar bitvis med flyt, men stakar dig ibland vid längre ord och fraser.
Du talar oftast med flyt och klarar även de längre orden och fraserna
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal, ord och fraser
Du klarar enkla uttal av enklare ord. Ibland uttalar du orden fel, så att man inte förstår vad du menar.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord. Osäkerheten skymmer inte förståelsen.
Du uttalar orden mestadels korrekt.
Du uttalar orden korrekt.
Intonation (satsmelodier)
Ditt modersmål lyser tydligt igenom och/eller du pratar monotont
Ibland talar du med en engelsk intonation men stora delar av det du säger färgas av ditt modersmål intonation.
Du har relativt god intonation. Men stundtals färgas din intonation av ditt modersmål.
Du har en god intonation. Du har tydligt gjort ett val i din accent och håller dig till den.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland försvårar förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte stör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.

En
Fg Muntlig framställning Eng

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Innehåll Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Talar väldigt kortfattat och/eller utifrån inövad text. Röd tråd saknas. Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig.
Begripliga men enkla meningar. Röd tråd finns delvis. Det saknas flyt och du talar med många avbrott.
Talar med sammanhang och flyt. Röd tråd finns.
Talar med sammanhang, ledigt och personligt. En tydlig röd tråd finns. Fylligt och välbeskrivet innehåll.
Uttal Intonation
Uttalet är otydligt och svårbegripligt. Uttalet ligger långt ifrån engelskans intonation/accent.
Uttalet är begripligt. Uttalet närmar sig engelskans intonation/accent. Delvis svensk intonation.
Uttalet är klart och tydligt. Bra intonation/accent.
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för engelsk intonation/accent.
Ordförråd
Ordförrådet har brister. Har svårt för att formulera sig. Använder svenska ord.
Ordförrådet är enkelt. Kan använda enkla fraser.
Ordförrådet är någorlunda varierat. Ordförrådet är anpassat till ämnet.
Ordförrådet är utvecklat och varierat .Ordförrådet är väl anpassat till ämnet.
Språkriktighet
Grammatik Meningsbyggnad
Förstörande fel som leder till att man missförstår. Det förekommer svenska ord. Behärskar ej tempus.
En del fel som är störande, dock inte förstörande. Behärskar tempus till viss del.
Relativt god grammatisk korrekthet. Få fel. Behärskar tempus till stor del.
God grammatisk korrekthet Ytterst få fel. Behärskar tempus väl.
Strategier
Synonymer Omformuleringar Kroppsspråk Ögonkontakt Röststyrka
Använder inga strategier
Använder någon strategi
Använder flera strategier
Använder flera strategier och dessa samspelar väl så att kommunikationen blir tydlig och intressant.