Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2019-10-22 15:32 i Helgedalskolan Kristianstad
Blandningar och lösningar. Samt kemins grunder och laborationer.
Grundskola 6 Kemi
Vi kommer att arbeta med blandningar och lösningar samt lära oss olika begrepp som finns inom området.

Innehåll

 

Du ska kunna

* skillnaden mellan en lösning och en blandning.

* ge exempel på blandningar och lösningar

* olika metoder för att dela upp blandningar och lösningar

* vattnets betydelse i lösningar

* förklara olika ord och begrepp

* genomföra laborationer och dokumentera dem

 

Viktiga ord och begrepp

 atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, lösning, blandning, filtrera, sila, sedimentering, avdunstning, 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Genomgångar där du får lyssna och ställa frågor.

Läsa olika faktatexter och samtala om texternas innehåll.

Diskussioner i par, grupp och helklass

Filmer

Laborationer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: