Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden i Sverige

Skapad 2019-10-22 15:36 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
När kungarna och folket i Norden lämnar asatron och blir kristna slutar vikingatiden. Livet i Sverige blir därmed aldrig som förr. Tiden mellan 1100 och 1521 kallas för medeltiden. Det är en lång period som i historieskrivning ofta har karaktäriserats av pest, ojämlikhet och mörker, men det finns många intressanta karaktärer och händelser som säger emot den här bilden. Det är just dessa som det här temat ska handla om.

Innehåll

 

 

 

Detta ska du få lära dig i arbetet om medeltiden:

 • Hur Sverige blev ett enat land.
 • Hur det gick till när kristendomen kom till Sverige och hur det påverkade livet här.
 • Hur barn och vuxna levde under tidig medeltid, högmedeltid och senmedeltid. 
 • Hur ny teknik gjorde att människor kunde resa långt och besöka nya platser.
 • Hur vi kan veta något om livet och människorna på medeltiden. 

Såhär kommer vi att arbeta

Vi utgår från boken Upptäck Historia. Vi läser faktatexter och samtalar om innehåll, ord och begrepp. Vi kommer också att göra arbetsuppgifter som är baserade på texterna i boken.

Vi kommer även att titta på serier och lyssna på podcaster som handlar om livet på medeltiden.

Uppgifter

 • Öva inför historieprov 30/1

 • Öva inför historieprov 29/1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden i Sverige

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Livet på medeltiden
Du kan med hjälp av läraren berätta om hur livet såg ut för barn och vuxna på medeltiden.
Du kan på egen hand berätta om hur livet såg ut för barn och vuxna på medeltiden.
Du behöver ta reda på mer om livet för barn och vuxna på medeltiden.
Samhällsstruktur
Du kan med hjälp av läraren berätta hur det medeltida samhället såg ut och hur det förändrades under 400 år.
Du kan på egen hand berätta hur det medeltida samhället såg ut och hur det förändrades under 400 år.
Du behöver ta reda på mer om hur samhället såg ut och förändrades under medeltiden.
Kristendomen i Sverige
Du kan med hjälp av läraren ge exempel på hur Sverige förändrades i och med att folk blev kristna.
Du kan på egen hand ge exempel på hur Sverige förändrades i och med att folk blev kristna.
Du behöver läsa om när kristendomen kom till Sverige.
Likheter och skillnader
Du kan göra enkla jämförelser mellan livet på medeltiden och livet idag.
Du kan göra jämförelser mellan livet på medeltiden och livet idag och ge flera exempel på likheter och skillnader.
Du behöver reflektera mer kring likheter och skillnader mellan medeltiden och idag.
Historiebruk
Du kan med hjälp av läraren ge exempel på hur bilden av medeltiden har förändrats genom historien.
Du kan på egen hand ge exempel på hur bilden av medeltiden har förändrats genom historien och kan jämföra det med de källor som finns.
Du behöver ta reda på mer om bilden av medeltiden genom historien.
Källor och tolkning
Du kan med hjälp av läraren nämna olika sorters historiska källor och hur dessa kan tolkas.
Du kan på egen hand nämna olika sorters historiska källor och hur dessa kan tolkas. Du kan också göra enkla reflektioner kring hur tolkningar påverkar historieskrivningen.
Du behöver ta reda på hur vi använder historiska källor och hur vi tolkar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: