Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halloween

Skapad 2019-10-22 16:03 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Syftet är att du ska lära dig om kulturhistoria från engelsktalande länder och utveckla din förmåga att läsa samt förstå texter. Lära dig förstå talad engelska från olika medier och använda det i egen produktion.

Innehåll

Method and Instructions

The Reading and Speaking Part

 1. Choose one of the stories below. 

 2. Read the story individually. 

 3. Look up and translate all the underlined words and words that you don’t know. If your text is missing underlined words, then you need to pick the words you don’t understand and translate them. Make a word list

 4. Find a common synonym for 20 words that you choose yourself: Synonyms in English. Write them down in a document. 

 5. Retell the story you have read to your group, using only 10-15 keywords.

 6. Explain, in your own words, where the tradition of Halloween comes from. Explain, in your own words, why it is called a Jack-o’-Lantern.

 7. Do you think we should celebrate Halloween in Sweden? Explain why. 

 8. What do you like the most about Halloween?

         Halloween 1     Halloween 2       Jack o'Lantern         Halloween Tradition   

 

The Listening Part:

 1. Watch the video: https://www.youtube.com/watch?v=R-VRAemIvbI and the vlog: https://www.youtube.com/watch?v=GENwRV8kiL8 

 2. Discuss with your group what the videos was about. 

 3. Write down keywords to use in your own production. 

 

The Production: 

 

Write about Halloween and what you have learned from the text and videos. 

 • What is Halloween and why is it celebrated? 

 • Where and how is Halloween celebrated? 

 • Why do people dress up for Halloween? 

 • Do you like to dress up for Halloween? Why? Why not? 

 • Do you like Halloween as a holiday? Why/Why not? 

Your text needs to be appr. 250 words, Times New Roman, 12pt. Deadline week 46. 

 

 

Vad tränas och bedöms:

 

Centralt innehåll

Traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Förmåga

Reflektera över traditioner, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. 

 

Kunskapskrav- Se Unikum för bedömning samt nivå. 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer lättillgängliga texter i olika genrer. Man kan förstå det mesta man läser och hör och man kan också förstå de viktigaste detaljerna i texterna och filmerna. 

 

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Man visar att man har förstått genom att återberätta, diskutera och kommentera det man har läst och hört. Man visar också att man har förstått genom att man använder orden, budskapen och instruktionerna i det man har läst och hört när man diskuterar och berättar. 

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning. För att kunna förstå det man läser i texterna och filmerna kan man välja olika sätt att översätta och förstå texterna. 

 

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Det man har läst och hört kan man använda i de egna texter man skriver och i de diskussioner man har med sina klasskompisar. 

 

I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Man skriver så att andra förstår det man vill säga i texten och man tänker på vem som ska läsa texten så att man vet vilka ord man ska använda och på vilket sätt man ska skriva. 

 

Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. För att kunna skriva en text kan man använda sig av olika sätt som gör att man skriver rätt typ av text. 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Halloween

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Listen
Eleven behöver hjälp med att förstå talad engelska. Eleven når inte nivån för kunskapskravet E än.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter.
Eleven visar ännu inte sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven når inte kunskapskravet för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven väljer och använder ännu inga strategier för att underlätta sin förståelse i läsning och talad engelska. Eleven når inte nivån för kunskapskravet E än.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven använder inte materialet i sin egen produktion och interaktion än. Eleven når inte nivån för kunskapskravet E än.
Eleven kan använda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan på ett relevant sätt använda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Writing
I skriftliga framställningar kan eleven inte än formulera på ett enkelt, begripligt och sammanhängande sätt. Eleven når inte kunskapskravet för E.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan inte välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som löser problem i, och förbättrar, interaktionen. Eleven uppnår inte kunskapskravet för E.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: