Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjällbacka förskola - avd. Valö - Språk- läs- och skrivutveckling

Skapad 2019-10-22 21:23 i Fjällbacka förskola Tanum
Förskola

Innehåll

Fjällbacka Förskola avd. Valö - Språk, läs- och skrivutveckling - Uppdaterad 2020-01-27

VAR ÄR VI?

Vi upplever barngruppen trygg och stabil och vi har goda förutsättningar och möjligheter för att genomföra den planerade undervisningen. Därför kommer vi fortsatt att fokusera och dokumentera vårt arbete med barnen inom språk, läs- och skrivutveckling.

 

VART SKA VI?

Vi strävar efter att TAKK, språkliga lekar, gemensamma språk-upplevelser och ett lyhört och medvetet förhållningssätt ska vara en del av vår vardag. Vi personal ska ha en tydlig bild om hur vi arbetar med den språkliga- och fonologiska medvetenheten. Vi ska sträva efter att arbeta med barnen i mindre grupper så att alla barn ges möjlighet att känna sig sedda, möjlighet till individuell utveckling utefter sina förutsättningar och att bli sitt bästa jag. 

 

HUR GÖR VI?

 • SPRÅKSAMLINGAR

I nuläget främst onsdagar där vi plockar delar ur materialet Före Bornholmsmodellen samt Språkeri Språkera. Här får barnen jobba med ramsor, rimord, språk- och sånglekar. Vi kommer avsluta varje språksamling med en TAKK-sång. 

 • HÖGLÄSNING – DAGLIGEN!

Vi har alltid tillgång till många böcker och varje onsdag får tre av barnen följa med till biblioteket. Strukturerade läsvilor efter lunch tisdag och torsdag där vi delar gruppen i två. För att stimulera de arabisktalande barnens behov och intresse för deras modersmål kommer vi även läsa på arabiska för dem. Vi ska samtliga dagar ha ett medvetet tänk kring högläsningen och den ska prioriteras varje dag. 

 • SKRIFTSPRÅKET

Vi kommer fortsätta arbeta med barnens begynnelsebokstäver, för-och efternamn och synliggöra och befästa begrepp. Alfabetet syns i vår ateljé och vi synliggör versaler, gemener, vokaler och konsonanter. Vi ska skapa utmaningar utefter barnens behov och intresse. Vi ska fortsätta sträva efter att skriftspråket blir en del av vardagen och skriftspråket ska vara något som känns som en naturlig del i barnens vardag på förskolan. Vi behöver skapa meningsfulla sammanhang för att skapa och bibehålla ett intresse.

 

 • TIM 

Tim kommer fortsätta att finnas med under våra språk- och sagosamlingar. 

 • TAKK

Använder TAKK  i den mån vi kan.Vi ska synliggöra tecken mer i vår verksamhet genom att främst sätta upp bilder som barnen använder i vardagen. VI kommer även  att introducera sånger och sagor. 

 • SAGOMATERIAL

Vi använder oss av flanosagor, konkret material samt QR-koder med sagor från UR. Strävar efter att material alltid finns tillgängligt och att sagor ska berättas helst flera gånger i veckan, i helgrupp eller med några stycken. All personal ska känna sig bekväm med att använda materialet. De strukturerade sago-samlingarna kommer vara på torsdagar och då jobbar vi med barnen i två grupper. Vi strävar efter att skapa spänning, förväntan och längtan efter samlingarna. Dessa stunder kommer vi använda vårt material men en del stunder även lyssna på olika sagor. Vi ska sträva efter att hålla vårt sagomaterial fortsatt inbjudande genom att t.ex. “duka” upp inför nästa morgon.

 • EFTER-LUNCHVILA-GRUPPER

Vi har som mål under vårtermin att ha strukturerad och planerad verksamhet även efter lunch tisdag - fredag. Vi vill jobba med små grupper och lägga fokus på barnens språkliga medvetenhet. 

 • SAMLINGAR

Vi kommer dagligen ha en samling med barnen där syftet är att uppmärksamma dagen. Vi har som mål att även här dela gruppen i två onsdag och torsdag. Måndag, tisdag och fredag har vi en gemensam fruktsamling. Vi ska ha en kontinuitet när det gäller att arbeta med vårt ”årshjul” där vi uppmärksammar dagar, månad, år och årstid - tanken är att detta ska ske i en gemensam samling innan lunch.

 • LÄSLYFTET

Under höstterminen kommer vi personal arbeta med projektet Läslyftet. Det innebär att vi kommer få ta del av aktuell forskning när det gäller att utforska skriftspråket. Läslyftet i förskolan är en kompetensutveckling för förskollärare och barnskötare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Syftet är att lära oss mer om och att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling. Inriktning denna termin kommer vara naturvetenskap och teknik.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: