Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delkurs 1 v.34-43

Skapad 2019-10-23 08:41 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Här hittar du inlämningsuppgifter som hör till delkurs 1 samt extramaterial du behöver.

Innehåll

Matriser

SvA
Formativ matris SVA grund delkurs 1

Läsa

 • SvA  -   Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • SvA  -   Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
 • SvA  -   Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
 • SvA  -   Innehåll och form i sakprosatexter och berättande texter.
 • SvA  -   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
 • SvA  -   Olika sätt att söka information.
Läsa olika texter
Läsa olika typer av texter
 • SvA  -
Genre: skönlitteratur, berättande Texttyp: saga
Genre: skönlitteratur, beskrivande Texttyp: dikt
Genre: skönlitteratur, återberättande Texttyp: memoarer
Genre: skönlitteratur, återberättande Texttyp: roman, självbiografi
Genre: skönlitteratur, berättande Texttyp: fabel
Genre: beskrivande, återberättande Texttyp: krönika
Läsförståelsetest
Lässtrategi och läsförståelse
Strategi för att skapa förståelse för textens innehåll.
 • SvA  -
 • SvA  -
Förutspå
Läsa och reda ut oklarheter
Sammanfatta
Svara på frågor
Skriva olika texter
Skriva olika texttyper inom olika genrer
Genre: Beskrivande text Texttyp: Brev
Genre: beskrivande text Texttyp: personlig reflektion
Genre: skönlitteratur Texttyp:saga Sammanfattning
Genre: skönlitteratur Texttyp: dikt Diktanalys
Genre: skönlitteratur Texttyp: memoarer Sammanfattning
Genre: återberättande text Texttyp: personligt minne
Genre: beskrivande, återberättande Formellt och informellt brev
Skrivtest
Skrivstrategi
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Stödord
Tankekarta
Stavnings- och grammatikkontroll
Bearbeta och förtydliga utifrån kommentarer
Språkstruktur
Grammatik och skrivregler
Huvudsats och bisats
Rak och omvänd ordföljd
Textbindning med konjunktioner
Stavning
Stor bokstav och skiljetecken
Styckeindelning
Tala, samtala, lyssna
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Strategi för att förstå och göra sig förstådd
Lösa språklig problem genom ex. förklaring/omformulering
Medverkar aktivt i samtal och diskussioner
Munlig examination där stödord används
Begripligt uttal
Uttrycker kunskap, åsikt och känsla med vardags- och ämnesord
Digital kompetens
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Skriva text i Word med hjälp av instruktion och skicka i Unikum
Använda grammatik och stavningskontroll
Söka information
Granska källkritiskt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: