Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2019-10-23 08:56 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
LPP i idrott och hälsa.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer att arbeta med följande arbetsområden under läsåret: friidrott, orientering, styrketräning, konditionsträning, lekar, olika bollspel, racketsporter, simning, teori, dans, ledarskap, första hjälpen och nödsituationer vid land och i vatten.

Mål

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Idrottslektioner i olika miljöer, teoriundervisning, filmvisning och diskussioner.

Bedömning

Bedömningens inriktning

Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna kroppen fungerar och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan bibehålla och förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att elevens kunskaper om vilka faktorer som påverkar den egna hälsan är en viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt liksom bredden av fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen.

Ytterligare en bedömningsgrund är elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll och precision. Ledaregenskaper kommer också att bedömas.

Vad ska bedömas?

Vi kommer att bedöma eleven i de olika arbetsområdena. Även planering och genomförande av en idrottsaktivitet kommer att bedömas..

Hur ska det bedömas?

Bedömning av de olika arbetsområdena sker vid varje lektionstillfälle. 

Matriser

Idh
LPP Idrott och hälsa

Bedömningsaspekter

Inom begreppet Rörelse är det de Fysiska färdigheterna som kommer att bedömas: d.v.s. teknik, koordination, motorik, balans, styrka och rörlighet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Bollspel
Är på väg att nå målen.
Klarar av enklare spelmoment.
Deltar aktivt i spel och använder sig av bra teknik och bollkänsla i olika spelsituationer i några bollspel.
Deltar aktivt i bollspel och genom god teknik och speluppfattning klarar av komplexa situationer med god bollkontroll i flera bollspel.
Racketsport
Är på väg att nå målen.
Klarar av enklare moment inom racketspel.
Deltar aktivt i spel och klarar av sammansatta rörelsemoment i racket spel.
Deltar aktivt i racketspel och klarar av komplexa situationer genom bra slag och rörelser.
Friidrott
Är på väg att nå målen.
Genomför enkla rörelser på ett ändamålsenligt sätt.
Använder sig ibland av bra teknik, styrka och komplexa rörelser.
Använder sig av bra teknik och styrka för att göra sammansatta och komplexa rörelser.
Redskap
Är på väg att nå målen.
Genomför enkla rörelser på ett ändamålsenligt sätt.
Använder sig ibland av balans, styrka och koordination för att klara av komplexa rörelser
Använder sig av sin styrka, balans och koordination för att genomföra sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett kontrollerat och ändamålsenligt sätt.
Dans
Är på väg att nå målen.
Utför grundsteg till musik.
Utför grundsteg i takt till musik.
Utför avancerade steg i takt till musik.
Kondition
Är på väg att nå målen.
Deltar i övningar som utvecklar fysisk uthållighet t.ex. löpning och olika konditionsövningar.
Deltar engagerat i övningar som utvecklar fysisk uthållighet t.ex. löpning och olika konditionsövningar.
Deltar regelbundet och med stort engagemang i övningar som utvecklar fysisk uthållighet t.ex. löpning. Arbetar medvetet på att utveckla sin kondition och når stor uthållighet.
Simning
Är på väg att nå målen.
Kan simma 200 m varav 50 m ryggsim.
Har god simförmåga.
Har mycket god simförmåga.
Hälsa och Livsstil
Teoretisk kunskap:
Är på väg att nå målen.
Har grunderna i teori
Har goda grunder i teori.
Har mycket goda teoretiska kunskaper.
Ledarskap t.ex. planera och genomföra en del av eller en hel lektion.
Är på väg att nå målen.
Planerar en aktivitet.
Planerar och genomför en aktivitet.
Planerar och genomför en aktivitet på ett föredömligt sätt.
Arbetsinsats, instruktioner och regler
Är aktiv på lektionen och klarar av att ta en instruktion.
Är aktiv och visar förmåga att ta emot instruktioner och följer regler.
Jobbar föredömligt och visar god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler samt är ett föredöme för andra.
Friluftsliv och utevistelse
Orientering Badvett Friluftsliv
Har kunskap om grunderna i orientering och klarar av att orientera efter tydliga ledstänger Har kunskap om badvett och livräddning. Har kunskap om hur vind, vatten och väder påverkar kroppen.
Klarar av att orientera efter ledstänger och reflekterar över olika vägval. Har goda kunskap om badvett och livräddning. Har kunskap om hur vind, vatten och väder påverkar kroppen samt hur man man bäst skyddar sig mot dessa.
Klarar av att orientera längre sträckor och gena mellan olika ledstänger. Klarar av att reflektera och välja det snabbaste vägvalet. Har goda kunskap om badvett och livräddning. Har goda kunskap om hur vind, vatten och väder påverkar kroppen. Har kunskap om hur man man bäst skyddar sig mot dessa och använder sig av sina kunskaper för att ha rätt klädsel under utevistelse och friluftsdagar.
Social förmåga, samspel, hänsynstagande och säkerhet
Visar förmåga att spela och leka med andra.
Visar god förmåga att spela och leka med alla andra.
Visar god förmåga att arbeta för allas bästa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: