Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6 Glasögonbågar

Skapad 2019-10-23 09:00 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 6 Teknik
Ett företag som tillverkar glasögonbågar vill förbättra sitt utbud. De vill att deras glasögonbågar ska kunna anpassas till olika målgrupper, till exempel barn, personer med någon funktionsnedsättning, personer inom olika yrken eller personer som är intresserade av friluftsliv. Uppdraget består av att hjälpa företaget att utveckla och förbättra sitt utbud genom att utforma glasögonbågar anpassade till en specifik målgrupp.

Innehåll

Planering för arbetsområdet Glasögonbågar

Under höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Glasögonbågar i ämnet teknik. Genom att arbeta med arbetsområdet på olika sätt kommer du att få förståelse för hur glasögonbågar är uppbyggda, vilka material som används och hur gångjärnsmekanismen fungerar. Du kommer också att få förståelse för vilken betydelse glasögon har haft för människan genom historien, hur glasögon har utvecklats över tid och några orsaker till detta. Efter att själv ha fått undersöka olika användningsområden för glasögon ska du sedan försöka se hur man kan förbättra utformningen av glasögonbågar för någon specifik målgrupp. Därefter kommer du att få utarbeta ett förslag till lösning för den målgrupp du har valt med hjälp av skisser och en modell.  

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet. Förmågan att:

- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

- värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

- analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

I arbetsområdet Glasögonbågar ska du få möjlighet att utveckla:

- kunskaper om hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar samt hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de är gjorda av

- din förmåga att utarbeta en idéskiss till glasögonbåge för en specifik målgrupp där gångjärn används för att förbinda delarna i glasögonbågen med varandra - din förmåga att utforma en modell av glasögonbågen för målgruppen utifrån den idéskiss du har valt - din förmåga att använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen och hur gångjärnsmekanismen fungerar

- kunskaper om hur glasögon har förändrats över tid och en medvetenhet om vilken betydelse glasögon har för människan.

 

Bedömning
I arbetsområdet bedöms följande:

- På vilket sätt du kan visa och beskriva hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar samt hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de kan vara gjorda av.

- På vilket sätt du kan genomföra ett teknikutvecklingsarbete där uppdraget är att utforma ett förslag till glasögonbåge för en vald målgrupp. I bedömningen ingår hur du kan beskriva arbetsprocessen. I beskrivningen ska du dels redogöra för hur du har gått tillväga i arbetet med att ta fram förslaget till lösning, dels för tankar kring vad du lärt dig under arbetet och vad du hade kunnat göra annorlunda om du fått uppdraget igen. De skisser och den fysiska modell som du gör i samband med arbetet ska visa din idé till lösning.

- På vilket sätt du kan redogöra muntligt för vilken betydelse glasögon har haft för människan och för några drivkrafter bakom utvecklingen av glasögon.

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi först tillsammans samla in olika typer av glasögon. Dessa kommer vi sedan att använda för att göra olika undersökningar kring. Vi kommer också att ha genomgångar, titta på en film som handlar om hur glasögon har förändrats över tid och vilken betydelse glasögon har haft för människan samt läsa en text om detta. Tillsammans kommer vi sedan att diskutera det vi har sett och läst samt fundera över den framtida utvecklingen av glasögon. Under arbetsområdet kommer du också att få utforma ett förslag till glasögonbåge för en målgrupp som du har valt själv. Vi kommer att dokumentera vårt arbete i form av texter, foton, skisser, fysiska modeller m.m.

Under arbetsområdet kommer du bl a behöva lämna in uppgifter via Unikum som ligger till grund för bedömning. Tänk på att lämna in uppgifterna i tid!!!

Uppgifter

  • Undersökning av glasögon

  • Glasögonens betydelse och historia

  • Idéer till en glasögonbåge

  • Förbättra din idéskiss

  • Utforma en modell

  • Utvärdering av glasögonprojektet

  • Framtidens glasögon

Matriser

Tk
Glasögon

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och ge exempel på hur glasögon är uppbyggda samt på hur gångjärn samverkar med andra delar.
Du har enkelt beskrivit hur glasögon är uppbyggda och kan ge något exempel på en konstruktion med gångjärn.
Du har tydligt beskrivit hur glasögon är uppbyggda och kan ge flera exempel på konstruktioner med gångjärn.
Du har tydligt beskrivit hur glasögon är uppbyggda samt hur gångjärn fungerar och kan ge flera exempel på konstruktioner med gångjärn.
Utarbetat en skiss.
Du har gjort en enkel skiss utifrån en eller två vinklar.
Du har gjort en skiss från tre vinklar. Skissen visar tydligt de olika delarna och designen.
Du har gjort en skiss från tre vinklar. Skissen visar tydligt de olika delarna, designen samt mått, detaljer eller materialval.
Konstruerat ett par glasögon samt dokumentation.
Du har konstruerat ett par glasögon som till viss del följer den skiss som du har gjort. Din dokumentation är enkel.
Du har konstruerat ett par glasögon som till följer den skiss du har gjort. Du har under arbetets gång prövat eller omprövat dina val/reflekterat över dina val och valt handlingsalternativ som fört arbete framåt. Du har gjort en dokumentation där dina val är synliggjorda.
Du har konstruerat ett par glasögon som till följer den skiss du har gjort. Du har under arbetets gång prövat eller omprövat dina val/reflekterat över dina val och valt handlingsalternativ som fört arbete framåt. Du har gjort en dokumentation där dina val är väl synliggjorda.
Resonera om glasögonens utveckling och människans/samhällets behov.
Du ger något exempel på utveckling och människans behov.
Du ger flera exempel på glasögonens utveckling och resonerar om detta i förhållande till människans behov.
Du ger flera exempel på glasögonens utveckling och för välutvecklade resonemang om detta i förhållande till människans behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: