Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi & Fysik

Skapad 2019-10-23 09:00 i Diamantens förskola Kristianstad
Förskola
Vi har sett att barnen är intresserade av att utforska och att genom deras frågeställningar till oss pedagoger är nyfikna på sin omvärld. Vi vill erbjuda dem ett utforskande och kunskapssökande arbetssätt. Vi som pedagoger kan vara med och starta ett intresse och göra barnen medvetna om vad som erbjuds i verksamheten. Därför har vi valt kemi och fysik som ämne för denna terminens tvärgrupper.

Innehåll

Syfte och mål

Att barn ska få möta naturvetenskapliga ämnen nämns i läroplanen för förskolan.  Barnen ska se samband, förstå begrepp samt få förståelse för naturvetenskap på olika sätt, genom att undersöka och tillsammans diskutera om det. Det är genom samtal, reflektioner och diskussioner vi kommer att kunna ta reda på barnens förkunskaper och intressen vilket kommer att driva arbetet framåt.

 

Aktiviteter

Vi anser att det är viktigt att barn i tidig ålder får komma i kontakt med naturkunskap. Det är viktigt att vi redan i förskolan väcker barnens nyfikenhet för att skapa en positiv attityd till naturkunskapen. Det handlar inte i första hand att vi ska kunskapsmässigt förbereda dem utan att vi ska ge dem en positiv upplevelse och genom detta ge dem en bättre självkänsla när de möter ämnet i skolan. Ger vi pedagoger dem en positiv upplevelse till ämnet så ger vi även en grund för fortsatt lärande i skolan. Där de kan känna att de klarar av ämnet då de har mött det innan i en positiv kontext. Vi vet att konkreta handlingar är värdefulla för barns lärande, learning by doing. Där man lär sig genom att göra. Konkreta handlingar som till exempel experiment är positivt för att göra barnet aktivt i sitt eget lärande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: