Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och Kärlek

Skapad 2019-10-23 09:05 i Sandbackaskolan Kungälv
Grundskola F – 6 Religionskunskap Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Vad händer i kroppen när man är kär? Vad gör dig till den du är? Vad har påverkat dig? Är alla människor lika mycket värda? Detta och lite till kommer du att få jobba med framöver. Du kommer att få skapa en egen avatar som kommer att få utsättas för en hel del prövningar.........

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om:

-identitet och jämställdhet

-normer

-mänskliga rättigheter

-sociala skyddsnät

-populärkultur

-kränkningar på nätet

-nätikett

-skriva olika texter

-etiska begrepp

- vardagliga etiska frågor

 

Det här kommer du att få arbeta med:

-skapa din egna avatar

-skriva olika typer av texter

-debattera och argumentera

-arbeta med dilemmafrågor

-läsförståelse

-filmer

 

 Så här kommer jag att bedöma ditt arbete:

-genom dina texter du skriver

-genom din argumentation, både muntligt och skriftligt

-genom din förmåga att resonera

-begreppsförmåga

-genom att kombinera text med estetiska uttryck

-hur du diskuterar texter utifrån dina erfarenheter

 

Så här kommer du att få visa dina kunskaper:

-skriva olika textgenrer

-genom att debattera och argumentera i klassrummet

-genom att resonera kring olika dilemmafrågor och texter

-hur väl du använder begreppen i olika sammanhang

 

Matriser

Re Sv Sh SvA
Kroppen och Kärlek

Religion

Nivå 1 mild
Nivå 2 medium
Nivå 3 het
Resonemang
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. -rätt och orätt -jämlikhet -solidaritet -identitet -sexualitet -normer
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. -rätt och orätt -jämlikhet -solidaritet -identitet -sexualitet -normer
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. -rätt och orätt -jämlikhet -solidaritet -identitet -sexualitet -normer
Reflektioner
Eleven reflekterar kring vardagliga moraliska frågor som i huvudsak hör ihop med: -rätt och orätt -jämlikhet -solidaritet -identitet -sexualitet -normer
Eleven reflekterar kring vardagliga moraliska frågor som för resonemanget framåt inom: -rätt och orätt -jämlikhet -solidaritet -identitet -sexualitet -normer
Eleven reflekterar kring vardagliga moraliska frågor som för resonemanget framåt och fördjupar inom: -rätt och orätt -jämlikhet -solidaritet -identitet -sexualitet -normer
Begrepp
Eleven använder några etisk begrepp på ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder några etisk begrepp relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder några etisk begrepp väl fungerande sätt

Samhällskunskap

Nivå 1 mild
Nivå 2 medium
Nivå 3 het
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur medial och sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur medial och sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur medial och sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Begrepp
Eleven kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt: -sexualitet -jämställdhet -könsroller
Eleven kan använda begrepp på ett relativ väl fungerande sätt: -sexualitet -jämställdhet -könsroller
Eleven kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt: -sexualitet -jämställdhet -könsroller
Elevnära samhällsfrågor
Undersöker och beskriver
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. -personligt -samhälle -miljö -ekonomi
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållande komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. -personligt -samhälle -miljö -ekonomi
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. -personligt -samhälle -miljö -ekonomi
Elevnära samhällsfrågor
Värderar och uttrycker
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Svenska

Nivå 1 mild
Nivå 2 medium
Nivå 3 het
Läsföreståelse
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Textgenrer
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Kombinera text med bild
Eleven kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: