Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion 19/20

Skapad 2019-10-23 09:27 i Nyhammars förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Planering för inskolning av nya barn augusti/september 2019. Hur jobbar vi för att få barnen och gruppen trygga tillsammans.

Innehåll

  

Var är vi?

I augusti började vi inskolningen med fyra barn på avdelningen, nu i september har vi tre barn till det blir tretton barn i gruppen. Vi kommer att lägga stor vikt på att bevara de fasta rutinerna och aktiviteterna, vi planerar för att hålla kvar tryggheten i barngruppen även för våra gamla barn. Det blir stor omställning för de nya barnen att vara ifrån sina föräldrar och vara tillsammans med många barn större delen av dagen.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska känna en trygghet både i sig själva, tillsammans med övriga barn och oss pedagoger. Vi vill skapa en bra föräldrakontakt och att även föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn hos oss.

  


Hur gör vi?

Vi kommer att jobba med namnlekar, namnsånger.

Vi arbetar med våra rutiner med hjälp av ett dagsschema.

Vi kommer att jobba med hela barngruppen för att barnen ska bli trygga tillsammans. Vi pedagoger är närvarande och befinner oss på barnens nivå och skapa tillfällen och möten där vi gör saker tillsammans.

Vi ändrar i våran miljö efter barnens intresse och behov.

Vi har daglig dialog med föräldrar.

 

Hur blev det?

Vi pedagoger upplever att barnen känner sig trygga i gruppen. Dom har utvecklat sin självständighet och är nyfikna på både våran miljö och det vi erbjuder dom i verksamheten.

Vi pedagoger upplever också att vi har en bra fungerande föräldrakontakt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: