Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språktema på Örnudden

Skapad 2019-10-23 10:29 i V. Bodarna förskola Alingsås
Förskola
Hjälpa barnen att uttrycka med ord det de säger med ljud och kroppsspråk.

Innehåll

Syfte

 Många av barnen har inget talspråk ännu då vi arbetar i en barngrupp med 1- och 2-åringar. Men även de som pratar har svårt att göra sig förstådda gentemot sina kamrater. De behöver hjälp med att tolka kamraternas handlingar.

  

Mål - vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ...(Lpf 18)

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

Utgångsläge 

Barnen har svårt att dela med sig. När de tar varandras saker blir det ofta dragkamp om dem.

Genomförande - Hur

Vi är med i barnens vardag på förskolan och hjälper barnen att sätta ord på det de försöker uttrycka.

Sångsamling

Läsa böcker/ prata om bilderna

Matramsor

Berättar vad som skall hända under dagen eller i situationen just nu.

 

Detta gör vi för att barnen skall få ett större ordförråd och förståelse för vad orden betyder.

 

Kopplingar till läroplanen

  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: