Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer mm

Skapad 2019-10-23 11:59 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Bara att höra ordet algebra ger många vuxna kalla kårar, men det är ju inte så svårt om man verkligen förstår... Vi kommer att undersöka och laborera med "hemliga talen" x,y,z och a,b,c på olika sätt. Vi ska även undersöka och lära känna de tredimensionella formerna samt lära oss beräkna volym. Vi kommer även mixa detta med att använda oss av koordinatsystem för att märka ut punkter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla förmågorna att...

 •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • följa matematiska resonemang

 • Kommunicera- samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 • Lösa problem

 Så här ska vi arbeta...

 • Praktiskt undersöka algebraiska likheter
 • beräkna ekvationer
 • spel, exempelvis Algebrakapplöpningen, eller 4 i rad.
 • Undersöka mönster och lista ut hur det kan beskrivas med algebraiska uttryck
 • Få förståelse för att beräkna ekvationer
 • Lärarledda genomgångar
 • Diskutera tillsammans i olika par och gruppstrukturer
 • Träna individuellt via arbetsblad, samt andra digitala verktyg.

Begrepp vi behandlar:

 • uttryck
 • mönster
 • ekvation
 • mönster
 • 3 D figurer (tredimensionella)- rätblock, kub. klot, kon, prisma, cylinder och pyramid
 • Volym och kubikenheter
 • Koordinatsystem

Vi kommer bedöma på vilket sätt du kan...

 • beräkna olika ekvationer med hjälp av de fyra räknesätten.
 • Beskriva en händelse med ett algebraiskt uttryck.
 • se och fortsätta mönster samt hitta ett uttryck för mönstret.
 • Kunna namnge och känna igen 3D figurer
 • Beräkna volym på rätblock
 • märka ut och avläsa punkter i ett koordinatsystem
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Algebra och ekvationer, åk 6

E
C
A
Lösa problem
Lösa problem med strategier & metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat... eller Du behöver bli lite säkrare...
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen
Begrepp
Förstå och använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat... eller Du behöver bli lite säkrare...
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till .
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Begrepp
Matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat... eller Du behöver bli lite säkrare...
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Begrepp
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat... eller Du behöver bli lite säkrare...
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod
Välja & använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat... eller Du behöver bli lite säkrare...
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra lösa uppgifterna.
Du kan göra enkla uträkningar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra lösa uppgifterna.
Du kan göra enkla uträkningar på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra lösa uppgifterna.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har ännu ej visat... eller Du behöver bli lite säkrare...
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: