👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självkänsla Jämställdhetsplanering 20-21 Björken/Eken

Skapad 2019-10-23 13:12 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Nuläge:

Vår barngrupp består av 38 barn. 

Många av de små barnen håller på att erövra nya kunskaper såsom att klä på sig själv, gå på toaletten och kommunicera med ord och inte bara kroppsspråk.

De äldre barnen börjar upptäcka det skrivna språket, bokstäver & siffror. De håller även på att lära sig hur de bör vara mot varandra både rent kamratligt och rent fysiskt.

Mål:

Att se och bekräfta barnen för deras egen person. Stärka barnens självkänsla för att de ska kunna stå emot förväntningar och normer och göra val utifrån vad de själva vill och känner. Vidga barnens vyer och ge dem fler val än de de traditionellt väljer med tanke på aktiviteter och kompisar. Vi arbetar för att barnen ska känna "jag kan!" och "jag vågar!".

Metod/hur:

Vi pedagoger tänker på hur vi bemöter och pratar med barnen för att stärka dem i deras person och visa att deras åsikter och tankar , är viktiga.

Vi erbjuder val för barnen i verksamheten t.ex. i den fria leken där vi har ett blandat lekmaterial tillgängligt för barnen.

Vi uppmärksammar barnet, inte utseendet eller prestationen. T.ex. när barnet visar upp nya kläder säger pedagogen något positivt om plagget och vänder sedan uppmärksamheten till barnet. Ex. "ja tröjan är blå som himlen, vet du något annat som är blått?".

Vi pedagoger fokuserar  på barnet, inte prestationen, t.ex. "vilka starka ben du har som kan springa så långt", eller "vilka bra ögon du har som kan hitta så många färger, kan du berätta vad du har målat".

Efter vilan har vi "bordsaktiviteter" där vi pedagoger har dukat fram ett antal aktiviteter, t.ex. Lego, spel, pärlplattor, och sorteringsövningar.

Vi uppmuntrar alltid barnen att försöka själva oavsett om det är att breda smörgåsen eller ta på sig strumporna. Vi finns där som stöd och hjälp men ger barnen tid att pröva innan vi erbjuder vår hjälp.

Vi knyter an till temat genom att alla barn får ta hem Mamma Mu och ha henne hemma hos sig över några dagar. När barnen sedan tar tillbaka henne till förskolan berättar de om besöket utifrån dokumentation via Unikum hemifrån.

Vi gör självporträtt och intervjuer med alla barn.

När:

I den dagliga verksamheten & främst vid vardagssituationerna.

Mamma Mu-figuren tas hem under November och framåt tills alla barn har fått ha Mamma Mu hemma hos sig.

Syfte:

I den fria leken möjliggörs barnens egna val av aktivitet. De har ett blandat lekmaterial att välja mellan och kan genom det uttrycka sig och sin fantasi.

I och med bordsaktiviteterna får barnen prova på andra aktiviteter än de som de traditionellt väljer och i andra konstellationer. Detta hoppas vi leder till att barnen hittar fler kompisar och aktiviteter och därmed öppnar möjligheter för dem att välja nytt och annat i den fria leken.

Barnen får stimulans genom att försöka själva och uppmuntras till att kunna själva. Vi ger positiv respons och uppmuntrar dem till att göra och försöka.

När de har sin egen Mamma Mu samling uppmuntras de till att berätta och visa, de blir stärkta i att andra lyssnar på dem och känner att de kan och är viktiga.

När barnen gör självporträtt  och svarar på intervjufrågor, får de fundera över sig själva, hur de ser ut och också över sina egnänslor, tankar om sig själv och därmed ökad självkännedom.

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18