Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2019-10-23 13:17 i Åledsskolan Halmstad
Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?

Innehåll

Mål med undervisningen

 •  

Det här ska vi göra

 • Elektricitetexperiment.
 • Magnetismexperiment.
 • Använda tankekarta eller ordlisat.
 • Skriva om våra undersökningar och skriva faktatext. 
 • Se filmer om elektricitet och magnetism.

Begrepp i området

 • Elektricitet
 • Leder ström
 • Magnetism
 • Magnetiskt

Förmågor vi arbetar med

Kommunikativa förmågan

 • vi tränar på att redogöra för en laboration muntligt.

Begreppsförmågan

 • vi tränar på att använda begreppen elektricitet, leder ström, magnetism samt magnetiskt.

Analysförmågan

 • vi tränar på göra kloka gissningar (hypoteser) samt att förstå och förklara laborationernas resultat.

 

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att

 

 • Använda sig av en tankekarta eller ordlista för att samla fakta.
 • Skriva en faktatext.
 • Att söka information ur någon angiven källa.
 • Du kan muntligt beskriva eller skriftligt besvara på vad elektricitet eller magnetism är.
 • Du använder begreppen ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3

Matriser

NO Sv
Faktatext

Faktatexter

målet ej uppnått
har uppnått målet
har uppnått målet mer än väl
Du skriver faktatexter med relevant innehåll
Det fattas stödord och de används heller inte i rätt sammanhang.
Alla stödord används i rätt sammanhang och på ett begripligt sätt.
Alla stödord används och även relevant fakta från undervisningen har fyllt ut texten.
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa
Informationen som står i elevtexten stämmer inte överens med ursprungstexten.
Informationen som står i elevtexten stämmer överens med ursprungstexten och återges korrekt.
Informationen stämmer väl överens med ursprungstexten och dessutom har information hämtats från flera olika källor.
Du kan stava många av de ord du använder ofta
Texten innehåller ord som stavas så att bokstäver fattas helt och stavar fel på vanliga småord som används ofta.
De flesta ord i texten stavas korrekt.
Orden i texten är rättstavade, även ord som inte är så vanliga.
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken
Texten saknar stor bokstav och punkt på flera ställen och alla meningar är inte fullständiga.
Texten har stor bokstav och punkt nästan överallt.
Texten innehåller stor bokstav och punkt överallt och även kommatecken på rätt sätt.

NO Sv
Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism

Behöver utveckla mer
Uppnått målet
Mer än uppnått målet
Känna till vad el är för något.
Eleven kan med mycket stöd förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild, ger ledande frågor och tips)
Eleven kan med stöttning förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild förklarar kort vad bilden visar och kopplingen till målet)
Eleven kan ge ett utvecklande svar muntligt eller skriftligt. (utvecklar sina svar med egna erfarenheter och fakta som de fått från lektionen)
Känna till hur vi använder elektricitet i vår vardag.
Eleven kan med mycket stöd förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild, ger ledande frågor och tips)
Eleven kan med stöttning förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild förklarar kort vad bilden visar och kopplingen till målet)
Eleven kan ge ett utvecklande svar muntligt eller skriftligt. (utvecklar sina svar med egna erfarenheter och fakta som de fått från lektionen)
Känna till ledningsförmågan i olika material.
Eleven kan med mycket stöd förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild, ger ledande frågor och tips)
Eleven kan med stöttning förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild förklarar kort vad bilden visar och kopplingen till målet)
Eleven kan ge ett utvecklande svar muntligt eller skriftligt. (utvecklar sina svar med egna erfarenheter och fakta som de fått från lektionen)
Känna till vad vi använder magneter till.
Eleven kan med mycket stöd förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild, ger ledande frågor och tips)
Eleven kan med stöttning förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild förklarar kort vad bilden visar och kopplingen till målet)
Eleven kan ge ett utvecklande svar muntligt eller skriftligt. (utvecklar sina svar med egna erfarenheter och fakta som de fått från lektionen)
Känna till några material som är magnetiska.
Eleven kan med mycket stöd förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild, ger ledande frågor och tips)
Eleven kan med stöttning förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild förklarar kort vad bilden visar och kopplingen till målet)
Eleven kan ge ett utvecklande svar muntligt eller skriftligt. (utvecklar sina svar med egna erfarenheter och fakta som de fått från lektionen)
Känna till några material som inte är magnetiska.
Eleven kan med mycket stöd förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild, ger ledande frågor och tips)
Eleven kan med stöttning förklara muntligt eller skriftligt. (med hjälp av bild förklarar kort vad bilden visar och kopplingen till målet)
Eleven kan ge ett utvecklande svar muntligt eller skriftligt. (utvecklar sina svar med egna erfarenheter och fakta som de fått från lektionen)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: