Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi utforskar vår närmiljö.

Skapad 2019-10-23 13:39 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
En dag i veckan så får barnen på världstorget möjlighet att utforska vår närmiljö.

Innehåll

 

Nuläge:  Vi vill inspirera och utmana våra barn att vilja vistas i naturen och vår närmiljö. Väcka intresse för hur vi ska ta hand om vår natur och närmiljö.

Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att:

 • utmana sin grov- och finmotorik och på så sätt stärka sin kropp.
 • utveckla ett socialt samspel
 • stimulera språkutvecklingen.
 • reflektera över matematiska begrepp.
 • stärka sin självkänsla 
 • reflektera över naturens kretslopp och hur kan vi vara rädd om vår natur.
 •  prata om vår allemansrätt. 

 

Var: Vi har utforskat vår skogsplats. Tanken är att barnen ska få upptäcka olika plaster i vår närmiljö.  

Material: Vi använder oss utav naturens material i både leken och i utforkandet. Vi använder oss utav en app som mäter hur långt vi går. Vi tar även ibland med oss material som kan hjälpa att stimulera barnens utforkande i skogen. Tex lärplatta, snörren, måttband osv.

Mål

 • Under våra promenader till skogen har vi alltid syften med vår aktivitet.
 •  I skogen jobbar vi med naturkunskap och matematik. Räknar, mäter, jämför och sorterar osv... 
 • Vi återkommer till samma plats året om och får på så sätt får vi se årstiderna växla.
 • I skogen är det en lugn och skön atmosfär som vi vill bejaka. Vi strävar efter att barnen ska få känna ett ökat välbefinnande och lugn när de får besöka skogen.
 • Barnen får möjlighet att träna sin motorik på ett lustfullt sätt.

Varför? Vi vill göra matematik synligt och konkret för barnen genom att bekanta oss med och använda matematiska begrepp (större, mindre lång kort.....) Vi arbetar även med sortering, jämförelse, mäta, räknar antal mm...

Hur: Vi har samlingar och genomför olika uppdrag, både i stor och mindre grupper. Vi har samtal och reflektioner kring olika frågeställningar. 

Vårt bidrag som pedagog: Att vi är medforskare tillsammans med barnen och att vi  väcker nyfikenhet hos barnen genom att vi visar oss engagerade och nyfikna på de olika platser som vi besöker. Vi bidra med material som stimulerar till ett utforskande i naturen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: