👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Los cuentos de Hadas: Sagor

Skapad 2019-10-23 15:06 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi som läser moderna språk tyska och spanska i åk 8 kommer att gå genom klassiska sagor. På slutet kommer vi att presentera olika sagor till varandra. Vi som läser moderna språk tyska och spanska i åk 9 kommer att presentera olika sagor till varandra i klassen genom bilder, dockteater, film, voki.com, etc.

Innehåll

Vad:

Vi som läser moderna språk tyska och spanska i åk 8 kommer att gå genom klassiska sagor. På slutet kommer vi att presentera olika sagor till varandra.

Vi som läser moderna språk tyska och spanska i åk 9 kommer att presentera olika sagor till varandra i klassen genom bilder, dockteater, film, voki.com, etc.

Bassklassen är erbjuden för att vara med och kolla på presentationen.

Hur:

Vi jobbar i grupper av tre-fyra personer.

Vi kommer att jobba med tre område:

  • begrepp- karaktärer och adjektiv i sagor.
  • tidsformer (presens och preteritum)
  • Delar av historien: början- problem- lösningen där slutet är alltid glad och positiv. Lärdom.

 

Övningshäfte: 

1 Vi börjar med: Rödluvan i presens (nu tid). Läsning och översättning.

2 Vi jobbar med alla olika figurer karaktärer som finns i de klassiska sagorna: häxa, prinsessa, onda, hjälte, kung, djur och animerade föremål. Protagonist, sekundär och antagonist.

3 I en Venn-diagram delar vi olika adjektiv som passar till varje karaktär i sagor.

4 Vi går genom verb böjning för Pretérito perfecto Simple i spanska och omskriver Rödluvans saga för att träna den nya tempusen.

5 Vi går genom skillnaderna mellan regelbundna och oregelbundna verb och tränar att böja olika verb enligt reglerna i tabellen.

 

 

6 På slutet jobbar eleverna med sagan sagan gruppen väljer. Varje grupp kommer att ändra sagan vid en tidspunkt och sluta som gruppen vill.

Spanska och tyska eleverna kommer att presentera pjäsen för varandra.Bassklassen är inbjudna för att kolla på presentationen.

Gruppen väljer själv om de vill spela teater, genom bilder, dockteater, film, voki.com, etc.

 

Här kan eleverna välja sagan på spanska: http://www.cuentosinfantilesadormir.com/

Leta här efter glosor: lhttps://lexin.nada.kth.se/lexin/

Kolla här för att böja verb: https://www.wordreference.com/conj/EsVerbs.aspx?v=amar

 

 Häftet finns på Teams i mappen M2SP. under filer

I teams kommer varje grupp att skriva deras sagan.

 

 

 

Matriser

M2
Stenbergaskolan Moderna Språk åk 7-9 2016

På väg; Du måste arbeta med denna aspekt
E
D
C
B
A
Förstå tal *
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text *
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt *
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt *
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Ny rubrik

På väg; Du måste arbeta med denna aspekt
E
D
C
B
A
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt *
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt *
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.