Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RÖRELSE OCH KRAFT

Skapad 2019-10-23 16:15 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola F Fysik
Jorden och månen, människor och djur, bilar och båtar – allting rör sig i förhållande till varandra. Precis hur det går till har människan funderat på och undersökt i alla tider. I drygt 300 år har vi kunnat beskriva och förklara att det behövs en kraft för att skapa eller bromsa en rörelse. Det var engelsmannen Isac Newton som kom på det. På slutet av 1800-talet presenterade han sina idéer om sambandet mellan rörelser och krafter i boken "Principia". Hans beskrivningar var så viktiga att vi använder dem än idag.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig:

 • att identifiera flera olika slags krafter
 • att det är en förändring av krafter som skapar rörelser
 • hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkat våra liv, t.ex. inom trafiksäkerhet, utskjutning av satelliter och tvättmaskiner
 • hur vi kan använda mätinstrument för att mäta t.ex. sträcka, hastighet, tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa storheter
 • använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring t.ex. balans, tröghet och fritt fall
 • samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Arbetsgång:

 • Föreläsningar
 • Läsning i huvudboken samt frågeställningar till det
 • Filmer på www.studi.se: "Krafter" , "Acceleration 1", "Acceleration 2", Fart", "Massa och gravitation", "Tyngdpunkt", "Jämvikt", "Fritt fall" och Newtons första rörelselag".
 • Laborationer och problemlösningsuppgifter
 • Perspektiv - gruppuppgift
 • Finalen - enskild uppgift

Bedömning:

 • Kommunikativt i diskussioner (enskilt, i grupp och i helklass) samt i skriftligt resonemang (laborativa delar, perspektiv och finalen)
 • Laborativt (hur du genomför laborationer, dokumenterar dem samt redovisar resultaten)
 • Begreppsligt (laborativt, perspektiv, finalen)

Uppgifter

 • Sammanfattning kraft och rörelse

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: