Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA Grund delkurs 2 v.3-12

Skapad 2019-10-23 16:17 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Här hittar du inlämningsuppgifter och extramaterial du behöver under kursen.

Innehåll

Välkommen till delkurs 2!

I kursen kommer du att få utveckla dina förmågor att läsa, skriva, tala och höra. Det gör du genom att delta i genomgångar vid 4 lektioner i veckan. Varje vecka har du 2 inlämningsuppgifter som du gör hemma/i skolan på egen hand. Dessa uppgifter lämnar du sedan in i Unikum senast söndag kl.23.59 varje vecka. Din lärare bedömer sedan din uppgift inom 1 vecka och ger dig feedback och ett omdöme utifrån en betygsnivå. Om du behöver komplettera/korrigera så bör du göra det så snart som möjligt, för att underlätta både för dig själv och för din lärare.

I kursen ingår även examinationer och de är obligatoriska. Då är det viktigt att du är förberedd eftersom du där har möjlighet att visa din förmåga på plats.

Genomgångarna har inte obligatorisk närvaro men du bör använda möjligheten eftersom du då får ta del av strategier och mycket mer som du har nytta av för att klara dina inlämningsuppgifter. Varje vecka finns det också möjlighet att få handledning 1,5 timme och då kan du få hjälp med veckans uppgifter samt om du har några andra frågor om t ex grammatik.

I kursen ingår en del specifika grammatikgenomgångar men fokus ligger på läsförståelse och skrivande.

Lycka till med dina studier!

MVH Susanne

Uppgifter

 • 15. Skriv romanrecension

 • 13. Granska källkritiskt

 • 9. Läs och skriv "Luz nya arbete"

 • 6. Skriv en insändare

 • 8. Läs och sammanfatta nyhetsartikel

 • Hemuppgift v.5

 • a

 • Hemuppgift v. 4

 • Hörförståelsetest

 • Skrivtest

 • Lästest

 • 18. Självskattning

 • 17. Hörförståelse "Åsa Larsson om böcker"

 • 16. Grammatisk analys

 • 14. Skriv Worddokument

 • 12. Muntlig examination CV

 • 11. Skriva CV

 • 10. Lyssna och skriv "Jobb som cykelbud"

 • 7. Läs och skriv instruerande text

 • 5. Muntlig examination i grupp (hörförståelse)

 • 4. Läs och skriv "Var inte så självupptagen"

 • 3. Skriv en berättelse

 • 2. Analysera och tolka novell

 • 1. Läs och skriv "Äktenskapstycke"

Matriser

SvA
Formativ matris SVA grund delkurs 2

Ny nivå
Läsa olika texter
Läsa olika typer av texter
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Genre: skönlitteratur Texttyp: kåseri
Genre: skönlitteratur, berättande Texttyp: novell
Genre: instruerande, informerande Texttyp: faktatext, tips och råd
Genre: berättande Texttyp: roman
Läsförståelsetest
Lässtrategi och läsförståelse
Strategi för att skapa förståelse för textens innehåll.
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Förutspå
Läsa och reda ut oklarheter
Sammanfatta
Svara på frågor
Skriva olika texter
Skriva olika texttyper inom olika genrer
 • SvA  -
Genre: beskrivande, återberättande Texttyp: Novellanalys
Genre: beskrivande text Texttyp: personlig reflektion
Genre: argumenterande text Texttyp:insändare
Genre: instruerande text Texttyp: tips och råd
Genre: beskrivande Texttyp: CV
Skrivtest
Genre: beskrivande, återberättande Texttyp: recension
Skrivstrategi
 • SvA  -
 • SvA  -
Stödord
Tankekarta
Stavnings- och grammatikkontroll
Bearbeta och förtydliga utifrån kommentarer
Språkstruktur
Grammatik och skrivregler
 • SvA  -
 • SvA  -
Huvudsats och bisats
Rak och omvänd ordföljd
Textbindning med konjunktioner
Stavning
Verbtempus
Skrivregler
Tala, samtala, lyssna
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Strategi för att förstå och göra sig förstådd
Lösa språklig problem genom ex. förklaring/omformulering
Medverkar aktivt i samtal och diskussioner
Munlig examination där stödord används
Uttal
Ordförråd - vardagsspråk, ämnesspråk
Skillnad mellan tal- och skriftspråk
Digital kompetens
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
 • SvA  -
Skriva text i Word med hjälp av instruktion och skicka i Unikum
Använda grammatik och stavningskontroll
Söka information
Granska källkritiskt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: