👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bladets utforskande av Vasastaden och kartor med olika uttryckssätt

Skapad 2019-10-23 16:31 i 093251 Förskolan Kastanjebacken Stockholm Norrmalm
Förskola
Tema: Vasastaden Att skapa möjlighet för barnen att fördjupa sitt intresse för staden och sin närmiljö geografiskt tillsammans och enskilt genom olika uttryckssätt.

Innehåll

Bladets pedagogiska planering

(Geografi, avstånd och perspektiv)

 

Styrdokument vi utgår ifrån:

 

- Läroplanen

- Barnkonventionen

Syfte: (bakgrund och varför)

 

Att skapa möjlighet för barnen att fördjupa sitt intresse för Staden och sin närmiljö geografiskt tillsammans och enskilt.

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängd, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt resonera matematik om detta. Lpfö 18

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

Skapa förutsättningar för barnen att utveckla en förståelse för sin stad och närmiljö geografiskt.

Utveckla en förståelse för kartor, skalor, ritningar, symboler, perspektiv och avstånd.

Utveckla en förståelse för hållbar utveckling.

 

Exempel på litteratur:

 

Barnens atlas (Andrew Brooks 2016)

 

Stockholm (Erik Bjurhäll Grubbström 2002)

 

Stockholm Vimmelboken (Judith Drew2013)

 

Staden så funkar den (Johanna von Horn & Jonas Burman

 

Peter och Petra (Astrid Lindgren 2007)

 

Hundra år i Vasastan (Erik Dahlberg 1998)

 

Arbetssätt: Hur? (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

 

·        Introducera kartor i olika form över bl.a. Vasastaden både genom böcker, papper och digitalt. Projicera en karta över Vasastaden på väggen.

 

·        Barnen får i uppdrag att teckna egna ritningar och kartor över sitt Vasastan. Vilka symboler använder dom? Vilka platser är viktiga för dom?

 

·        Besöka kartan på golvet i Stockholmsrummet i kulturhuset.

 

·        Undersöka geografi, perspektiv och avstånd genom olika uttrycksätt.

 

Rörelse/dans/drama/lek

 Dansa en karta och dramatisera vår stad.

 

Språk och kommunikation

 Använda oss av litteratur, kartor och samtal. Reflektera tillsammans. Vilka tankar, frågor och teorier har barnen. Teckna olika symboler.

 

Matematik

 Skapa kartor i olika skalor. T.ex. stort tillsammans och mindre enskilt. Skapa en karta med lerkorvar.

 

Skapa Vasastaden med papjemaché och återvinningsmaterial och i lera.

 

Digitala verktyg

Använda oss av Google Earth samt låta barnen dokumentera sitt Vasastan. Bilderna kan vi sedan använda till att skapa en gemensam karta.

 

Naturvetenskap

Hållbar utveckling. Fortsätta arbeta med barnens tankar kring solceller, kretslopp, djur och natur. Hur vi förflyttar oss m.m. Vad behövs i en stad för att den ska vara trivsam både psykisk och fysisk.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18