Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-10-23 17:32 i Oceanen Ängelholms Montessoriförskolor
Förskola
Hela vår förening har valt att arbeta med språket. Vi har valt att utgå från vårt montessorimaterial. För att väcka barnens intresse för talspråk o skriftspråk.

Innehåll

Mål o syfte

Att barnen ska få ett nyanserat språk för att kunna uttrycka sig och göra sig förstådda.

Att barnen ska börja intressera sig för skriftspråket. 

Att barnen ska kunna föra en dialog.

 

Hur:

Genom att:

• använda oss av vårt montessorimaterial

• sång, rim o ramsor

• sagor, sagokorgar, drama o högläsning

• måla, skapa, klippa, klistra.

• prata om de fysiska förutsättningarna för att lyssna o prata.

 

Vi måste utmana barnen att vara lyhörda och tänka på att vi använder ett nyanserat språk och att vi har en lärorik dialog vid matbordet, toakö, hallen m.m.

 

Utvärdering: Vi har fokuserat mer på språket och märkt ett stort intresse från barnens sida. De samtalar om deras bokstäver, hittar bokstäver överallt, skriver och ljudar, parar,målar,syr och pärlar bokstäver.

Vi gjorde bokstavskollage och satte ute i vår hall. Där fick barnen klippa ut bilder och sätta vid rätt bokstav. Många av barnen stannar till och står och samtalar om bokstäverna och bilderna.

Vi läser sagor som barnen sen målar i gruppmålningar.Också har vi gjort rekvisita så barnen själv kan spela sagan som teater. Här utvecklar barnen sin kreativa förmåga och vi ser deras läsförståelse.Här tränar de också mycket samarbete.

Vi märker att de barnen som har ett annat hemspråk har förbättrat sitt språk under höstterminen. 

 

Under vårterminen har vi fortsatt att ha fokus på språket.

Vi har gjort flanosagor: Alfons Åberg och lilla gumman. Barnen var engagerade o ville gärna göra den själva. 

Vi tillverkade dukar med alfabetet och bilder på som vi la på matborden. Vi samtalar mycket om det vid lunch och mellanmål. Barnen hittar sin bokstav och har många diskussioner kring detta.

I samlingen har vi haft en hemlig väska där det har legat ett djur som barnen har fått gissa efter beskrivning. Sen har de fått leta upp vilken bokstav den börjar på och ljuda. Detta har barnen uppskattat och frågat varje dag om vi ska ha hemliga väskan idag?

Barnen har fått skriva sin bokstav eller sitt namn o sedan limmat och strött färgad sand på. Här fick de använda sin kreativa förmåga. 

Vi har tillverkat ett namnmemory där de kan para bild på barnet med rätt namn. Även barn som inte kan läsa känner igen namnen och kan göra denna övningen.

Högläsningen har varit utmanande för barnen. De har fått träna sig i att lyssna och fokusera på det dom hör utan att ha nån  bild att knyta an till. Det ökar deras fantasi o föreställningsförmåga.

Vi har sjungit nya rörelsesånger som barnen har uppskattat jättemycket. 

Vi har varit ute mer under våren och använt oss av bokstäver i naturen. Vi har pratat om fåglar och de har fått koppla det till bokstäver och även skriva namnen o måla dem.

Den utökade utevistelsen har bidragit till att de samtalar, diskuterar, kompromissar o lyssnar mer på varandra. 

Vi upplever att barnen har lättare för och vågar uttrycka sina åsikter till andra barn och oss vuxna .

Under höstterminen 2020 har vi varit mer ute. Därför har vi tagit med oss språkmaterial ut som vi har använt oss av. 
Vi har ett rörligt alfabet där barnen har kunnat hämta saker på olika bokstäver vi visat. De har även byggt ord med dem. Vi har skrivit i sanden och även skrivit o ritat med gatkritor.

Barnen har tyckt det har varit utmanande och spännande. Vi har märkt tydligt att många av barnen har lärt sej ljuda o känna igen bokstäverna. Även inne fortsätter vi att arbeta med vårt fina montessorimaterial. 
Vi har fortsatt med högläsning och vi upplever att barnen är mer delaktiga och har lättare att för att återberätta.

Vi har fortsatt vårt dagliga arbete med att öka barnen språkmedvetenhet och ordförråd genom att benämna saker med ett nyanserat språk. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: