👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkprojekt.

Skapad 2019-10-23 17:32 i Oceanen Ängelholms Montessoriförskolor
Förskola
Denna termin har alla avdelningar på Ängelholms Montessoriförening ett gemensamt projekt att jobba med under läsåret. Projektet är språkutveckling, kommunkation på olika sätt.

Innehåll

Mål:

Stimulera barnens språkutveckling i svenska genom att arbeta med praktiska vardagsövningar, språkpåsar, flanosagor, musik, rörelse, högläsning mm. Vi låter barnen leka sig genom årstiderna och utveckla kommunikation, samspel och språk. 

Barnens alla upplevelser är viktiga för deras språkutveckling eftersom ordförståelsen hör ihop med vad barnen upplever och tankemässigt kan föreställa sig. Barnen övar sig på språket genom att prata och alla våra samtal, aktiviteter och det sociala samspelet är viktigt för deras språkutveckling.

Vi använder oss av Montessoripedagogiken och dess material så att barnen stimuleras på ett praktiskt sätt. Parövningar, färglära, sensoriskt material, samt praktiska vardagsövningar är flera exempel på hur barnen stimuleras på olika sätt och med deras nyfikenhet att lära sig nya saker. 

 I Lpfö står det att förskolan ska sträva efter att barnen får prata, diskutera, argumentera och uttrycka sig i olika sammanhang. Detta gör vi i den dagliga verksamheten i de praktiska övningarna och det dagliga samtalet med barnen. På småbarnsavdelningen får barnen en förförståelse för språkets betydelse och genom upprepningar ger det barnen möjlighet att sätta samtalet i perspektiv till sammanhang.